Ochrona środowiska

Akty prawne związanie z ochroną środowiska ogólnego

Załączniki

PlikOpisRozmiar pliku
pdf Dz. U. 2003 rr 192 poz. 1883 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 z 14.11.2003 r., poz. 1883)
547 KB
pdf Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
2 MB
pdf t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
749 KB
pdf Dz.U. 2018 poz. 799 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Ochrony srodowiska
2 MB