Ochrona środowiska

Akty prawne związanie z ochroną środowiska ogólnego

Załączniki

PlikOpisWielkość pliku
pdf Dz. U. 2020 poz. 258 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
313 KB
pdf Dz. U. 2019 poz. 2448 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
116 KB
pdf Dz.U. 2018 poz. 799 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Ochrony srodowiska
2 MB
pdf t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
749 KB
pdf Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
2 MB