Radiokomunikacja

pomiary pola elektromagnetycznego

Radiokomunikacja – dokładne pomiary pola elektromagnetycznego

Źródła promieniowania elektromagnetycznego otaczają nas niemal z każdej strony. Jednym z nich jest radiokomunikacja. Dlatego również w jej obszarze dokonywane są pomiary pola elektromagnetycznego.

Radiokomunikacja i promieniowanie elektromagnetyczne

Radiokomunikacja to nic innego, jak komunikacja odbywająca się za pośrednictwem fal radiowych. Składają się na nią urządzenia bezprzewodowej transmisji danych i urządzenia komunikacji głosowej.

Ponieważ poziom promieniowania elektromagnetycznego nie może przekroczyć dopuszczalnych granic. Ważne jest aby regularne pomiary PEM prowadzić wszędzie tam, gdzie zachodzi takie ryzyko.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, ochrona środowiska przed polem elektromagnetycznym polega przede wszystkim na dążeniu do utrzymania go na dopuszczalnym poziomie. Jeżeli zostanie on przekroczony, należy podjąć działania niezbędne do jego obniżenia.

pomiary pola elektromagnetycznego

Urządzenia radiokomunikacyjne objęte są przepisami o ochronie środowiska. Oznacza to, że konieczny jest w ich przypadku pomiar promieniowania elektromagnetycznego. Mowa tu o tych instalacjach, których moc promieniowania przekracza 15 W oraz emitujących pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 30 kHz do 300 GHz.

Badanie pola elektromagnetycznego w otoczeniu urządzeń radiokomunikacyjnych

Zakres naszych usług obejmuje również pomiary pola elektromagnetycznego związanego z radiokomunikacją. Działamy jako akredytowane laboratorium, dlatego zlecone nam badania realizujemy z najwyższą starannością, a ich wyniki dokładnie omawiamy z naszymi klientami. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, dzięki czemu uzyskujemy wiarygodne i dokładne wyniki prowadzonych pomiarów.

Kto powinien przeprowadzić tego typu badania? Każdy, kto posiada instalację radiokomunikacyjną, ma obowiązek wykonać pomiary elektromagnetyczne przed jej uruchomieniem. Nakaz ten obowiązuje również w przypadku planowanej rozbudowy urządzenia bądź zmiany jej parametrów.

Skorzystaj z usług firmy Kwant-Lab

linie energetyczne
Linie energetyczne
stacje elektroenergetyczne
Stacje elektroenergetyczne
radiokomunikacja
Radiokomunikacja
urządzenia medyczne
Urządzenia medyczne
urządzenia rehabilitacyjne
Urządzenia rehabilitacyjne