Stacje elektroenergetyczne

poziom pola elektromagnetycznego

Stacje elektroenergetyczne. Niech fachowcy określą poziom pola elektromagnetycznego

Kierując się troską o środowisko naturalne, realizujemy pomiary PEM, którymi objęte są również obszary położone nieopodal stacji elektroenergetycznych. Jest to usługa, którą laboratoria pomiarowe wykonują bardzo często w środowisku ogólnym. W związku z tym efektem wykonanej pracy jest określenie jaki poziom pola elektromagnetycznego jest w otoczeniu stacji pomiarowej.

Czym są stacje elektroenergetyczne?

Stacja elektroenergetyczna stanowi w rzeczywistości całą grupę urządzeń służących do przetwarzania i rozdziału, bądź tylko rozdziału energii elektrycznej. Składają się one na węzeł w sieci elektroenergetycznej, który umieszczony jest na odgrodzonym terenie bądź w pomieszczeniu. Stacje mogą stanowić główny lub rozdzielczy punkt zasilania.

Wszystkie przyrządy, których praca ma związek z energią elektryczną, generują mniejszy lub większy poziom pola elektromagnetycznego. Nie inaczej jest ze stacjami elektroenergetycznymi. Kontrola poziomu PEM w ich najbliższej okolicy jest prawnie nałożonym obowiązkiem, ukierunkowanym na ochronę środowiska. Gdy poziom dopuszczalny zostanie przekroczony, należy podjąć odpowiednie działania nastawione na jego zmniejszenie. W pierwszej kolejności należy jednak przeprowadzić badanie pola elektromagnetycznego.

stacje elektroenergetyczne

Aby uzyskać dokładny pomiar promieniowania elektromagnetycznego, usługę tę warto powierzyć profesjonalistom. Nasze akredytowane laboratorium przekaże Ci wiarygodny wynik badania, a wykwalifikowany pracownik omówi z Tobą zmierzone parametry. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania PEM, wskażemy jakie działania należy podjąć w celu jego obniżenia.

Nasi specjaliści wykonują pomiar promieniowania elektromagnetycznego w okolicach stacji elektroenergetycznych w celach związanych z ochroną środowiska. Jest to coraz częściej powierzana nam usługa, a w rezultacie dowodzi wzrostu społecznej świadomości na temat zagrożeń ekologicznych. Jednym z nich jest elektrosmog, któremu w ostatnim czasie poświęca się coraz więcej uwagi.

Komu zlecić badania pola magnetycznego stacji elektroenergetycznej?

Skorzystaj z usług firmy Kwant-Lab

linie energetyczne
Linie energetyczne
stacje elektroenergetyczne
Stacje elektroenergetyczne
radiokomunikacja
Radiokomunikacja
urządzenia medyczne
Urządzenia medyczne
urządzenia rehabilitacyjne
Urządzenia rehabilitacyjne