Publikacje

Poziom pola elektromagnetycznego przy korzystaniu ze smartfonów

Poziom pola elektromagnetycznego przy korzystaniu ze smartfonów

Poziom pola elektromagnetycznego, a nałogowe korzystanie ze smartfonów Za sprawą dynamicznego rozwoju technologii, środki masowego przekazu otaczają nas dziś z każdej strony. Większość urządzeń generuje określony poziom pola elektromagnetycznego. Przy tym jego wpływ na zdrowie człowieka wciąż budzi wiele wątpliwości. PEM emitują też telefony komórkowe, bez których wiele osób nie…

Czytaj więcej
Oddziaływanie elektromagnetyczne, a świadomość Polaków

Oddziaływanie elektromagnetyczne, a świadomość Polaków

Oddziaływanie elektromagnetyczne, a wiedza Polaków Zjawisko, jakim jest pole elektromagnetyczne, towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Ma swoje źródła zarówno w samej naturze, jak i w różnego typu technologiach. Z każdej strony otacza nas większe lub mniejsze natężenie pola elektromagnetycznego. Co tak naprawdę wiedzą Polacy, jeśli chodzi o oddziaływanie elektromagnetyczne? Co…

Czytaj więcej
Zasada ALARA i zasada ostrożności

Zasada ALARA i zasada ostrożności

Krajowe i międzynarodowe regulacje Kwestia, jaką jest dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego wciąż budzi wiele wątpliwości. Nawet wprowadzone 17 grudnia 2019 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia ustalające dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych nie rozwiało wszystkich wątpliwości na tym polu. Z pewnością zbliżyło polskie regulacje do unijnych standardów. Podczas określania dopuszczalnych poziomów PEM posłużono…

Czytaj więcej
Poziom pola elektromagnetycznego w kuchenkach mikrofalowych

Poziom pola elektromagnetycznego w kuchenkach mikrofalowych

Kuchenki mikrofalowe a poziom pola elektromagnetycznego Kuchenki mikrofalowe stosuje się powszechnie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w miejscach pracy. Należy pamiętać, że mogą one generować określony poziom pola elektromagnetycznego. Obowiązkiem producenta jest zapewnienie, aby owego bezpiecznego poziomu nie przekraczać. Dostępne wyniki badań wykazują, że podczas użytkowania tych urządzeń należy…

Czytaj więcej
Pole elektromagnetyczne BHP i odpowiednie oznaczenia

Pole elektromagnetyczne BHP i odpowiednie oznaczenia

Bezpieczeństwo pracowników Problematyka, jaką jest bezpieczeństwo w zakładach pracy, jest bardzo rozbudowana. Jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne BHP obejmuje wiele kwestii, o których muszą pamiętać pracodawcy. Jedną z nich jest odpowiednie oznakowanie dotyczące PEM. Stanowi ono bowiem bardzo ważny środek bezpieczeństwa.Zbyt wysokie natężenie pola elektromagnetycznego niesie ze sobą określone konsekwencje.…

Czytaj więcej
Pomiar pola magnetycznego w domu i jego zasadność

Pomiar pola magnetycznego w domu i jego zasadność

Pomiary PEM w warunkach domowych W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniu, jakim jest badanie pola elektromagnetycznego. Są miejsca, w których jego regularne przeprowadzanie jest obowiązkowe. Można też wykonywać je w warunkach domowych, choć amatorski pomiar pola magnetycznego budzi wiele wątpliwości związanych z jego rzetelnością. W miejscach, w…

Czytaj więcej
Nadwrażliwość elektromagnetyczna

Nadwrażliwość elektromagnetyczna

Czym jest nadwrażliwość elektromagnetyczna? Kwestia związana z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej. W wielu jednak przypadkach oddziaływanie elektromagnetyczne analizuje się z pominięciem sprawdzonej wiedzy naukowej. W poniższym wpisie przyjrzymy się bliżej zjawisku, jakim jest nadwrażliwość elektromagnetyczna.Mając na względzie, że oddziaływanie elektromagnetyczne otacza nas dziś niemal…

Czytaj więcej
Pomiar promieniowania elektromagnetycznego i jego wyniki

Pomiar promieniowania elektromagnetycznego i jego wyniki

Złożony pomiar promieniowania elektromagnetycznego Obecnie mamy do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Dlatego też mogłoby się zdawać, że pomiar promieniowania elektromagnetycznego, to wyjątkowa prosta czynność, a ich wyniki wystarczy sczytać z miernika. W praktyce czynność ta jest jednak bardziej złożona, a nawet drobny błąd przy ich interpretacji może uniemożliwić określenie zgodności z…

Czytaj więcej
Laboratorium akredytowane – prawny wymiar jego funkcjonowania

Laboratorium akredytowane – prawny wymiar jego funkcjonowania

Akredytacja. Co to takiego? Aby otrzymać rzetelne wyniki natężenia pola elektromagnetycznego, badanie takie powinno przeprowadzić laboratorium akredytowane. Przyjrzyjmy się zatem bliżej kwestiom prawnym związanym z jego funkcjonowaniem. Kto może przyznać akredytację i jakie przepisy obowiązują tego typu jednostki pomiarowe?Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest akredytacja. Jest to nic innego,…

Czytaj więcej
Pomiary pola elektromagnetycznego w medycznym Systemie Internetu Rzeczy

Pomiary pola elektromagnetycznego w medycznym Systemie Internetu Rzeczy

Nowoczesne technologie, a oddziaływanie elektromagnetyczne Dynamicznie postępujący rozwój technologiczny dostarcza nam wielu nowoczesnych rozwiązań, przy czym znaczna ich część przejawia oddziaływanie elektromagnetyczne. W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają Systemy Internetu Rzeczy (IoT). Wykorzystuje się je w infrastrukturze miejskiej, w gospodarstwach domowych, a coraz częściej również w placówkach służby zdrowia.…

Czytaj więcej
Poziom pola elektromagnetycznego w naszym otoczeniu

Poziom pola elektromagnetycznego w naszym otoczeniu

Wszechobecne pole elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne jest nieodłączną częścią naszego otoczenia. Towarzyszy nam praktycznie wszędzie. To wyjątkowe zjawisko, a jego oddziaływanie wciąż stanowi przedmiot licznych badań naukowych. Poziom pola elektromagnetycznego mierzy się zarówno w środowisku pracy, jak i na prywatnych posesjach. Poziom pola elektromagnetycznego w naszym otoczeniu Promieniowanie elektromagnetyczne to złożone…

Czytaj więcej
Pomiary elektromagnetyczne pola wytwarzanego przez żywe organizmy

Pomiary elektromagnetyczne pola wytwarzanego przez żywe organizmy

Pomiary elektromagnetyczne żywych organizmów Zjawisko, jakim jest oddziaływanie elektromagnetyczne, stanowi przedmiot licznych badań naukowych. Wpływ PEM na ludzki organizm nie został jeszcze jednoznacznie określony, ale wiemy już bardzo dużo o jego pochodzeniu i mechanizmie oddziaływania. Pole elektromagnetyczne ma swoje źródła zarówno w organizmach żywych, jak i w sztucznych wytworach człowieka.…

Czytaj więcej
Natężenie pola elektromagnetycznego w kontekście elektromobilności

Natężenie pola elektromagnetycznego w kontekście elektromobilności

Elektromobilność, a natężenie pola elektromagnetycznego W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania ekologiczne, a jednym z nich są pojazdy z napędem elektrycznym. W planach jest nawet zakaz rejestracji nowych aut z napędem spalinowym na terenie Unii Europejskiej. Choć faktycznie jest to sposób na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, to…

Czytaj więcej
Pandemia COVID-19, a oddziaływanie elektromagnetyczne

Pandemia COVID-19, a oddziaływanie elektromagnetyczne

Pandemia COVID-19, a oddziaływanie elektromagnetyczne Nie jest tajemnicą, że największe oddziaływanie elektromagnetyczne odnotowuje się na obszarach miejskich. Wynika to zarówno z bardzo dużej ilości urządzeń generujących PEM, jak i z liczby ich użytkowników. Dlatego pomiary elektromagnetyczne w środowisku wielkomiejskim stały się już powszechnym standardem. Czy pandemia COVID-19 sprawiła, że zagrożenia…

Czytaj więcej
Pomiary pól elektromagnetycznych

Pomiary pól elektromagnetycznych

Promieniowanie. Co to takiego? Urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne otaczają nas praktycznie wszędzie. Zbyt duże natężenie ma szkodliwy wpływ na ludzki organizm. Dlatego rekomenduje się regularne pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku pracy oraz środowisku ogólnym.Zacznijmy od przypomnienia, czym jest promieniowanie. Najogólniej zjawisko to opisać można jako przekazywanie energii na odległość. Może…

Czytaj więcej
Akredytowane laboratorium pomiarowe i PEM

Akredytowane laboratorium pomiarowe i PEM

Kilka słów o metodach pomiarów PEM Każde akredytowane laboratorium pomiarowe, aby uzyskać miarodajne wyniki poziomu pola elektromagnetycznego, stosuje w tym celu odpowiednie metody. Metodyka badań PEM musi być zweryfikowana pod kątem naukowym i rekomendowana we właściwym rozporządzeniu. Jakie metody mogą stosować akredytowane laboratoria? Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy należy…

Czytaj więcej
PEM, czyli kontrola promieniowania elektromagnetycznego

PEM, czyli kontrola promieniowania elektromagnetycznego

Promieniowanie elektromagnetyczne pod kontrolą. Dlaczego pomiary PEM są tak ważne? Nowoczesne technologie ułatwiają życie człowieka na wielu poziomach. Towarzyszą nam zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nie można jednak zapominać, że mimo licznych korzyści, niosą one ze sobą także pewne zagrożenia. Jednym z nich jest promieniowanie elektromagnetyczne. Dlatego pomiary…

Czytaj więcej
Pomiary PEM – urządzenia

Pomiary PEM – urządzenia

Pomiary PEM wykonywane przez akredytowane laboratorium Każde akredytowane laboratorium pomiarowe, realizujące pomiary PEM, musi spełniać określone wymagania. Jednym z nich jest dysponowanie odpowiednim sprzętem i właśnie tej kwestii przyjrzymy się poniżej. Wiarygodne wyniki pomiarów Laboratoria realizujące pomiary PEM muszą spełniać wymagania wynikające z międzynarodowej normy ISO/IEC 17025:2017. W praktyce przekłada…

Czytaj więcej
Akredytowane laboratorium pomiarowe – czym jest?

Akredytowane laboratorium pomiarowe – czym jest?

Czym jest akredytowane laboratorium pomiarowe? Każdy, kto zamierza zlecić pomiary natężenia pola elektromagnetycznego, zapewne orientuje się, że czynność tę powinno wykonać akredytowane laboratorium. Warto zatem nakreślić zakres jego zadań oraz wskazać jak rozpoznać taką instytucję. Akredytacja. Co to takiego? Aby lepiej zrozumieć czym dokładnie jest akredytowane laboratorium, w pierwszej kolejności…

Czytaj więcej
Pomiar PEM w środowisku ogólnym

Pomiar PEM w środowisku ogólnym

Pomiar pola elektromagnetycznego w środowisku ogólnym. Co musisz wiedzieć na ten temat? O badaniu, jakim jest pomiar pola elektromagnetycznego, zapewne słyszała większość z nas. Czy wiesz, w jakim celu się go wykonuje i komu zlecić taką usługę? Kontrola PEM obowiązkiem prawnym Pole elektromagnetyczne (PEM) jest zjawiskiem fizycznym, z którym mamy…

Czytaj więcej
Samodzielne badanie pola elektromagnetycznego

Samodzielne badanie pola elektromagnetycznego

Czy można samodzielnie wykonać badanie pola elektromagnetycznego? O tym, że pomiary PEM w środowisku ogólnym należy przeprowadzać z określoną częstotliwością, mówi się ostatnio coraz częściej. Zapewne wiele osób zastanawia się, czy można wykonać badanie pola elektromagnetycznego we własnym zakresie. W teorii jest to możliwe. Czy otrzymamy jednak wówczas miarodajny wynik?…

Czytaj więcej
Regularne pomiary PEM – korzyści

Regularne pomiary PEM – korzyści

Jakie korzyści niosą ze sobą regularne pomiary PEM? W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom przebywającym nieopodal urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, konieczne są regularne pomiary PEM. Czy wiesz jakie korzyści niesie ze sobą ich realizowanie? Ochrona pracowników Regularnie realizowane pomiary pola elektromagnetycznego zapewniają szczególną ochronę osobom pracującym w strefie niebezpiecznej,…

Czytaj więcej
Pomiary pola elektromagnetycznego, a prawo

Pomiary pola elektromagnetycznego, a prawo

Pomiary pola elektromagnetycznego. Podstawy prawne Czy wiesz, że częstotliwość, z jaką należy przeprowadzać pomiary pola elektromagnetycznego, regulowana jest w Polsce przez stosowne akty prawne? Badanie poziomu PEM jest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom pracującym w blisko urządzeń, które je emitują. Prace badawcze nad wpływem PEM Liczba urządzeń radiowych, generujących…

Czytaj więcej
Pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia

Pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia

Pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia – zagrożenia, zasady, normy, badania Pola elektromagnetyczne (PEM, pola-EM) występują w środowisku życia i pracy człowieka powszechnie. Dość często są efektem wykorzystywania przez ludzi energii elektrycznej. Wszystkie urządzenia zasilane prądem, emitują wokół siebie PEM, toteż oddziaływanie elektromagnetyczne towarzyszy ludziom niemal w każdej chwili. Większość przepisów…

Czytaj więcej
Pomiary elektromagnetyczne dla celów ochrony środowiska

Pomiary elektromagnetyczne dla celów ochrony środowiska

Pomiary elektromagnetyczne dla celów ochrony środowiska – co się dokładnie mierzy i dlaczego? Pomiary elektromagnetyczne w naszym kraju są wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska w oparciu o ustawę Prawo Ochrony Środowiska. Poziomy PEM, które nie powinny być przekraczane. Sposób wykonywania badań jest ściśle określony, ponieważ regularne pomiary mają na…

Czytaj więcej
Pole elektromagnetyczne pomiary i urządzenia

Pole elektromagnetyczne pomiary i urządzenia

Pole elektromagnetyczne pomiary – jakie urządzenia i narzędzia do tego służą? Rozwój cywilizacyjny związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na urządzenia elektryczne stanowi bezpośrednią przyczynę dodatkowych źródeł sztucznego pola elektromagnetycznego. Bezpieczne środowisko pracy bądź życia codziennego wymaga nieustannej kontroli PEM, generowanego zarówno przez prądy stałe, jak również przemienne. Poznaj urządzenia i narzędzia…

Czytaj więcej
Laboratoria pomiarowe – informacje

Laboratoria pomiarowe – informacje

Laboratoria pomiarowe – gdzie ich szukać, jak wybierać, dlaczego akredytacja jest tak istotna Trudno sobie dziś wyobrazić normalne funkcjonowanie bez prądu, radia, telewizji, telefonu komórkowego, czy profesjonalnego sprzętu medycznego, który ratuje życie. Są jednak miejsca, gdzie oddziaływanie elektromagnetyczne jest szczególnie silne, a brak kontroli nad nim może doprowadzić do poważnych…

Czytaj więcej
Elektrosmog – wysoki poziom pola elektromagnetycznego

Elektrosmog – wysoki poziom pola elektromagnetycznego

Elektrosmog, czyli czym grozi zbyt wysoki poziom pola elektromagnetycznego? Choć o zanieczyszczeniach środowiska mówi się coraz więcej, to wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę jak groźny jest zbyt wysoki poziom pola elektromagnetycznego. Zagrożenie ekologiczne to nie tylko dym z kominów, spaliny samochodowe i nadmiar odpadów. Jest nim również elektrosmog. Czy…

Czytaj więcej
Pomiar pola elektromagnetycznego

Pomiar pola elektromagnetycznego

Jak przebiega pomiar pola elektromagnetycznego? Czy wiesz na czym dokładnie polega pomiar pola elektromagnetycznego? O konieczności jego przeprowadzania mówi się coraz częściej. Wciąż jednak nie wszyscy wiedzą jak się go przeprowadza i jakie wykorzystuje się w tym celu narzędzia. Rzucamy nieco więcej światła na tę kwestię. Popularyzacja badań PEM Na…

Czytaj więcej
Pomiary BPH Poznań

Pomiary BPH Poznań

Pomiary BHP Poznań. Prawny obowiązek zakładów przemysłowych Promieniowanie elektromagnetyczne występujące w różnych gałęziach przemysłu może stanowić istotne zagrożenie dla ludzi. Aby mu zapobiegać, przeprowadza się pomiary BHP Poznań w wybranych zakładach pracy, które są wykonywane przez specjalne laboratoria pomiarowe. Promieniowanie elektromagnetyczne i jego źródła Najprościej rzecz ujmując, promieniowaniem elektromagnetycznym jest…

Czytaj więcej
Wykorzystanie pola elektromagnetycznego

Wykorzystanie pola elektromagnetycznego

Wykorzystanie pola elektromagnetycznego w medycynie Współczesna medycyna wykorzystuje wiele nowoczesnych rozwiązań. Coraz bardziej rozwijająca się technologia umożliwia wprowadzanie nowych metod diagnozy i leczenia różnych dolegliwości ludzkich. Wykorzystanie pola elektromagnetycznego w medycynie i rehabilitacji stało się bardzo powszechne. Najpowszechniejsze badania Pomiary pola elektromagnetycznego polegają na wykorzystaniu wzajemnego oddziaływania elektryczności i magnetyzmu.…

Czytaj więcej
Źródła pola elektromagnetycznego w naturze

Źródła pola elektromagnetycznego w naturze

Naturalne źródła pola elektromagnetycznego W postrzeganiu wielu osób pole elektromagnetyczne jest zjawiskiem niezwykle szkodliwym na człowieka. Wtedy też za jedyne źródła pola elektromagnetycznego uznaje się tylko i wyłącznie urządzenia elektroniczne. Okazuje się jednak, że pole magnetyczne towarzyszy nam od zawsze. Możemy wyróżnić jego wiele naturalnych źródeł. Promieniowanie jonizujące Badanie pola…

Czytaj więcej
Ciało człowieka i pole elektromagnetyczne

Ciało człowieka i pole elektromagnetyczne

Czy człowiek wytwarza pole elektromagnetyczne? Tego by jeszcze brakowało by człowiek sam wytwarzał pole elektromagnetyczne! Przecież za wszelką cenę poszukujemy i staramy się zneutralizować różne źródła pola elektromagnetycznego, które oddziałują na organizm człowieka. Zatem teza o tym, iż człowiek sam jest źródłem takiego promieniowania wydaje się podważać wszelkie negatywne skutki…

Czytaj więcej
Pomiary pola elektromagnetycznego – mity

Pomiary pola elektromagnetycznego – mity

Mity na temat pola elektromagnetycznego Coraz większe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka, przyczyniło się do powstania wielu mitów. Należy pamiętać o tym, iż nieustanne pomiary pola elektromagnetycznego przyczyniają się do wykrywania wszystkich zależności. Dlatego warto obalić kilka rozpowszechnionych mitów. Pole elektromagnetyczne działa rakotwórczo Pierwszym mitem,…

Czytaj więcej
Pole elektromagnetyczne i farmy wiatrowe

Pole elektromagnetyczne i farmy wiatrowe

Farmy wiatrowe a pole elektromagnetyczne Dla jednych osób stawianie kolejnych elektrowni wiatrowych jest rozwojem zielonej energii. Natomiast inni patrząc z dość dużą dozą dystansu oraz niepewności wobec skutków kolejnych farm wiatrowych. Nie podlega wątpliwościom, iż każdy z wiatraków wytwarza silne pole elektromagnetyczne. Stąd pojawia się pytanie odnośnie jego bezpieczeństwa wobec…

Czytaj więcej
Czy w każdym domu występuje PEM?

Czy w każdym domu występuje PEM?

Czy w każdym domu i mieszkaniu występuje pole elektromagnetyczne? Domy oraz mieszkania są przestrzenią wypełnioną najróżniejszymi sprzętami. Wśród nich zdecydowana większość emituje promieniowanie magnetyczne, elektryczne lub opcjonalnie obydwa jednocześnie. Tworzone jest w ten sposób, we wnętrzu pole elektromagnetyczne. Z drugiej strony praktycznie nikt nie wykonuje w miejscu gdzie mieszka pomiarów…

Czytaj więcej
BHP – pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

BHP – pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy Pod nazwą BHP kryje się zbiór zasad i reguł dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Wiele ludzi kojarzy BHP z nudnymi szkoleniami, które trzeba zaliczyć. BHP jest także utożsamiane z żmudnymi zasadami, które w większości są lekceważone. Jest to bez wątpienia błędne założenie. Elementy…

Czytaj więcej
Przyszłość i pomiary PEM

Przyszłość i pomiary PEM

Na jakie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego będziemy narażeni coraz bardziej w przyszłości? Pole elektromagnetyczne towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jest jednym z fundamentalnych elementów świata przyrody, jest obecne wszędzie, w każdej dziedzinie życia. Czy można wyobrazić sobie współczesny świat bez telewizji, internetu czy badań medycznych? Czy pomiary PEM wystarczą by jego natężenie…

Czytaj więcej
Bezpieczna granica natężenia pola elektromagnetycznego

Bezpieczna granica natężenia pola elektromagnetycznego

Czy promieniowanie elektromagnetyczne jest bezpieczne? Pole elektromagnetyczne to oddziaływanie występujące zarówno naturalnie w przyrodzie jak i sztucznie wytwarzane przez wiele urządzeń stworzonych przez człowieka. Urządzeń tych wykorzystujemy coraz więcej, więc niezbędne stają się regularne pomiary natężenia pola elektromagnetycznego. Warto zatem zaznajomić się z wiedzą jakie natężenie może być dla nas…

Czytaj więcej
Pomiary BHP Poznań, czyli bezpieczeństwo pracy

Pomiary BHP Poznań, czyli bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo jako najwyższa wartość w środowisku pracy, czyli pomiary BHP Poznań Przeprowadzanie okresowych pomiarów BHP w środowisku pracy w zakresie czynników patogennych leży w bezwzględnym obowiązku każdego pracodawcy. Obligatoryjne weryfikowanie poziomu bezpieczeństwa w danej firmie najczęściej wynika z wysokiego ryzyka wystąpienia zagrożenia o charakterze fizycznym, chemicznym lub biologicznym. Pomiary BHP…

Czytaj więcej
Pomiary wykonywane przez akredytowane laboratorium pomiarowe

Pomiary wykonywane przez akredytowane laboratorium pomiarowe

Akredytowane laboratorium pomiarowe, czyli badania i analizy Akredytowane laboratorium pomiarowe jest jednostką organizacyjną uprawnioną do prowadzenia badań i wykonywania analiz, pozwalających ustalić stopień bezpieczeństwa we właściwej placówce. Sporządzane wyniki dotyczą przede wszystkim wysokości ryzyka potencjalnego narażenia na działanie czynników szkodliwych, m.in. promieniowania elektromagnetycznego, hałasu czy pyłów. Akredytacja Laboratorium badawcze musi…

Czytaj więcej
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy i własny miernik

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy i własny miernik

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy – czy można je wykonać miernikiem kupionym na własną rękę? Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy są niezbędne do tego, aby ustalić czy wszystkie normy wynikające z regulacji prawnych zostają zachowane. Wiele maszyn, urządzeń używanych w przemyśle i innych gałęziach gospodarki zasadę swojego działa…

Czytaj więcej
Akredytowane laboratorium pomiarowe i mikrofale

Akredytowane laboratorium pomiarowe i mikrofale

Akredytowane laboratorium pomiarowe i mikrofale Promieniowanie mikrofalowe wykorzystywane jest w wielu dziedzinach nauki oraz przemysłu. Ze względu na szerokie możliwości zastosowania mikrofal w pracach laboratoryjnych, urządzenia tego typu posiada każde akredytowane laboratorium pomiarowe. Czym są mikrofale i jak są wykorzystywane? Czym są mikrofale? Promieniowanie mikrofalowe, czyli mikrofale, to promieniowanie elektromagnetyczne,…

Czytaj więcej
Badanie pola elektromagnetycznego

Badanie pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne i jego badanie Definicja mówi, że pole elektryczne określa w każdym punkcie przestrzeni siłę działająca na pojedynczy ładunek elektryczny w stanie spoczynku. Jest wytwarzane przez ładunki elektryczne oraz fluktuacje pola magnetycznego. Z kolei pole magnetyczne to stan, w którym siły działają na ładunki elektryczne w ruchu i na…

Czytaj więcej
W jakim celu wykonywane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego?

W jakim celu wykonywane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego?

W jakim celu wykonywane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego? Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) to badania, mające na celu mierzenie natężenia generowanego pola elektromagnetyczne i określenie poziomu bezpieczeństwa. Czym jest pole magnetyczne, przez co jest generowane i w jakim celu realizowane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego? Pole elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne…

Czytaj więcej
Pomiary pola elektromagnetycznego w życiu codziennym

Pomiary pola elektromagnetycznego w życiu codziennym

Pomiary pola elektromagnetycznego a urządzenia codziennego użytku Pole elektromagnetyczne emitują urządzenia w naszych gospodarstwach domowych. Na pewno często zastanawiamy się jakie są to urządzenia i czy promieniowanie elektromagnetyczne jest dla nas szkodliwe. W tej kwestii zabrało głos również WHO, które 1996 roku przeprowadziło pomiary pola elektromagnetycznego. Z badań wynika, że…

Czytaj więcej
Akredytowane laboratorium

Akredytowane laboratorium

Akredytowane laboratorium – informacje Akredytowane laboratorium pomiarowe – co oznacza taka akredytacja? Kiedyś pojęcie to było używane w innym kontekście. Warto dowiedzieć się, co oznacza akredytacja dla laboratorium i dlatego warto wybrać właśnie takie. Kwestie te zostaną omówione w niniejszym artykule. Akredytowane laboratorium pomiarowe – co to oznacza? Laboratorium pomiarowe,…

Czytaj więcej
Własny pomiar promieniowania elektromagnetycznego

Własny pomiar promieniowania elektromagnetycznego

Pomiar promieniowania elektromagnetycznego we własnym zakresie W obecnych czasach środowisko naturalne jest coraz bardziej zanieczyszczone. Każdy z nas słyszał o przekroczonych normach zanieczyszczenia powietrza, jednakże nie dla każdego z nas pojęcie zanieczyszczeń elektromagnetycznych jest znajome. Tego typu zanieczyszczenia inaczej nazywa się elektrosmogiem i badanie ich poziomu jest kluczowe dla zdrowia…

Czytaj więcej
Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego – co jest ich obiektem? W dzisiejszych czasach środowisko ulega coraz większemu zanieczyszczeniu. Oprócz powszechnie znanych zanieczyszczeń, takich jak smog, istnieje jeszcze jedno, niewątpliwie zagrażające naszemu bezpośredniemu otoczeniu, a mianowicie jest to zanieczyszczenie elektromagnetyczne. Na szczęście świadomość ludzi na temat tego zagrożenia wzrasta. Pole elektromagnetyczne posiada…

Czytaj więcej
5G i pomiary BHP Poznań

5G i pomiary BHP Poznań

PEM, Sieć 5G, a pomiary BHP Poznań Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie i życie człowieka zawsze był ciekawym tematem. Z jednej strony jest obszarem badawczym dla naukowców i ludzi zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem pracy. Wzbudza obawy wśród osób, które mieszkają w pobliżu masztów i anten zainstalowanych na dachach. Legislatorzy wprowadzili…

Czytaj więcej
Pomiary PEM – historia

Pomiary PEM – historia

Pomiary PEM – od czego wszystko się zaczęło? Mimo, że elektryczność oraz pomiary PEM słusznie kojarzona jest z teraźniejszością. Warto więc zdać sobie sprawę, że zjawiska elektryczne i magnetyczne pochodzenia naturalnego towarzyszą człowiekowi od samego początku jego istnienia. Co więcej, pierwszy przypadki ich zastosowania, występowały już w starożytności, np. kompas…

Czytaj więcej
Akredytowane laboratorium pomiarowe – jakie parametry wykorzystuje

Akredytowane laboratorium pomiarowe – jakie parametry wykorzystuje

Akredytowane laboratorium pomiarowe – jakimi parametrami dokonuje oceny pola elektromagnetycznego? Pole elektromagnetyczne składa się z dwóch, nierozerwalnie skojarzonych ze sobą składników – pola elektrycznego i magnetycznego. Ta złożoność sprawia, że opisywane jest ono przy użyciu kilku parametrów. Ich wyznaczanie możliwe jest między innymi przez prawidłowy pomiar wykonany przez akredytowane laboratorium…

Czytaj więcej
Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny Rezonans magnetyczny (spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego) jest jedną z podstawowych technik tomografii wykorzystywanych w medycynie. Pozwala ona lekarzowi w bezinwazyjny i bezbolesny dla pacjenta sposób otrzymać model tkanek i narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach. Umożliwia to tym samym analizę ich pracy i ocenę stanu. Z uwagi na wysoki…

Czytaj więcej
Pole elektromagnetyczne BHP

Pole elektromagnetyczne BHP

Pole elektromagnetyczne BHP i opis narażonych grup zawodowych W związku z powszechnym wykorzystywaniem energii elektrycznej w różnych dziedzinach życia człowieka, pola elektromagnetyczne zalicza się do jednego z istotniejszych czynników zawodowych na stanowiskach pracy. Ważna jest więc właściwa ocena ryzyka, którą wykonać można przeprowadzając badania mające zbadać zgodność z przepisami ukrytymi…

Czytaj więcej
Promieniowanie elektromagnetyczne wykorzystanie

Promieniowanie elektromagnetyczne wykorzystanie

Do czego wykorzystywane jest promieniowanie elektromagnetyczne Promieniowanie elektromagnetyczne we współczesnym świecie znajduje wiele zastosowań. Aby je omówić należy rozpatrywać fale elektromagnetyczne w konkretnych przedziałach długości, określanej jako stosunek prędkości jej rozchodzenia się do częstotliwości. Warto wiedzieć, że prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w próżni jest stała i wynosi tyle co…

Czytaj więcej
Negatywne skutki oddziaływania pem na ludzi

Negatywne skutki oddziaływania pem na ludzi

Skutki negatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi. Czy warto wykonywać pomiary pem? Człowiek od zawsze przebywał w polu elektromagnetycznym wytwarzanym przez Ziemię. Z biegiem czasu rozwój technologii spowodował, pojawienie się urządzeń, których pracy towarzyszy wytwarzanie pola elektromagnetycznego. Niestety nie rzadko o parametrach znacznie różniących się od naturalnego. Jako, że pem…

Czytaj więcej
PEM w biurowym środowisku pracy

PEM w biurowym środowisku pracy

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy Pole elektromagnetyczne jest jednym z czynników fizycznych stanowiska i środowiska pracy. Rozwój techniki sprawił, że człowiek otoczony jest przez urządzenia elektryczne i elektroniczne, które na potrzeby swojego funkcjonowania (lub w jego efekcie) wytwarzają pole elektromagnetyczne. Aby nie narażać nadmiernie pracowników na jego działanie niezbędne…

Czytaj więcej
Czy napowietrzne linie energetyczne są szkodliwe dla zdrowia?

Czy napowietrzne linie energetyczne są szkodliwe dla zdrowia?

Czy napowietrzne linie energetyczne są szkodliwe dla zdrowia? Napowietrzne linie energetyczne są wykorzystywane na terenie całego kraju. Często budowa linii najwyższych napięć budzi sprzeciw lokalnych społeczności. Takie reakcje pojawiają się głównie z powodu wątpliwości związanych z wpływem owych linii na zdrowie człowieka. Oczywiście od początku eksploatacji linii energetycznych prowadzi się…

Czytaj więcej
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Wykorzystanie pomiarów pola elektromagnetycznego Do czego potrzebne są pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy? Pozwalają ustalić czy poziom promieniowania nie przekracza dopuszczalnych norm. To ważne, bowiem każde urządzenie elektryczne wytwarza promieniowanie. Warto wiedzieć, jakie wartości są dopuszczalne i które profesje są szczególnie narażone na działanie pola. Pole elektromagnetyczne BHP Sztuczne…

Czytaj więcej
Pole elektromagnetyczne i badania BHP

Pole elektromagnetyczne i badania BHP

Pole magnetyczne, a bezpieczeństwo Fraza pole elektromagnetyczne BHP coraz częściej pojawia się w wyszukiwarkach. Każdy człowiek codziennie styka się z tym stanem przestrzeni. Nic, więc dziwnego, że osoby prywatne i właściciele firm szukają informacji na jego temat. Czy właściwie jest pole elektromagnetyczne? Jakie placówki wykonują pomiary pem? Do czego owe…

Czytaj więcej
Pole elektromagnetyczne – właściwości

Pole elektromagnetyczne – właściwości

Właściwości pola elektromagnetycznego Precyzyjne pomiary pola elektromagnetycznego odgrywają ważną rolę. Pomagają oszacować stopień jego oddziaływania na środowisko. Badania tego typu prowadzi laboratorium akredytowane. Mimo tego każdy powinien dowiedzieć się nieco więcej na ten temat. W tym artykule odpowiadamy na jedno z ważniejszych pytań. Jakie są właściwości pola elektromagnetycznego znanego także,…

Czytaj więcej