Bezpieczna granica natężenia pola elektromagnetycznego

pomiary natężenia pola elektromagnetycznego Poznań

Czy promieniowanie elektromagnetyczne jest bezpieczne?

Pole elektromagnetyczne to oddziaływanie występujące zarówno naturalnie w przyrodzie jak i sztucznie wytwarzane przez wiele urządzeń stworzonych przez człowieka. Urządzeń tych wykorzystujemy coraz więcej, więc niezbędne stają się regularne pomiary natężenia pola elektromagnetycznego. Warto zatem zaznajomić się z wiedzą jakie natężenie może być dla nas szkodliwe i jak uniknąć jego działania.

Otaczające nas pole elektromagnetyczne

Faktem jest, że omawiane pole zmniejsza się w miarę oddalania się od źródła. Nie oznacza to jednak, że niewielka odległość wystarczy, aby pomiar promieniowania elektromagnetycznego wskazał bezpieczny wynik. Ze zjawiskiem tym możemy się spotkać od zawsze i to w każdym miejscu na Ziemi. Związane jest to z wytwarzaniem przez naszą planetę własnego pola magnetycznego, poza tym jego źródłem jest również Słońce. Skutki tego działania możemy obserwować na własne oczy w postaci zorzy polarnej lub wyładowań elektrycznych podczas burzy.

Pole elektromagnetyczne i rozwój cywilizacji

Dzięki dynamicznemu rozwojowi cywilizacji konieczne stało się regularne badanie pola elektromagnetycznego, tak aby nie zagrażało ono zdrowiu człowieka. W życiu codziennym sztucznymi jego źródłami są urządzenia takie jak telefony komórkowe, radio, komputery, ale też odkurzacz czy lodówka. Szczególnie ważne są pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, ponieważ kontrolują ekspozycje pracownika na jego działanie i pozwalają dbać o jego bezpieczeństwo. Mowa tu głównie o specjalistycznych urządzeniach przemysłowych (np. piece indukcyjne), urządzeniach medycznych (np. aparat rezonansowy), ale też zwykłych liniach wysokiego napięcia czy tramwajach.

pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Badanie pola elektromagnetycznego w miastach

Badania dowodzą, że w miastach o populacji powyżej 50 tys. mieszkańców pomiary natężenia pola elektromagnetycznego nie powinny przekraczać 0,55 V/m. W każdym mieście musi znajdować się co najmniej jeden punkt pomiarowy zbierający dane według dwuletniego cyklu, które następnie są analizowane i oceniane względem całego województwa. Uprawione są do tego tylko akredytowane laboratoria prowadzące następnie wnikliwe badania. Według danych z roku 2020 najwyższe pomiary natężenia pola elektromagnetycznego odnotowano w województwie zachodniopomorskim. Z uwagi na poziom promieniowania mieszczący się w normie w codziennym środowisku, a uważnie monitorowany w miejscach, gdzie ryzyko jego podwyższenia jest większe pewne jest, że pole elektromagnetyczne nie powinno dawać powodów do obaw.