Przyszłość i pomiary PEM

pomiary PEM

Na jakie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego będziemy narażeni coraz bardziej w przyszłości?

Pole elektromagnetyczne towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jest jednym z fundamentalnych elementów świata przyrody, jest obecne wszędzie, w każdej dziedzinie życia. Czy można wyobrazić sobie współczesny świat bez telewizji, internetu czy badań medycznych? Czy pomiary PEM wystarczą by jego natężenie zachować na bezpiecznym dla nas poziomie?

Rozwój technologii

Żyjemy w świecie globalnego postępu cyfryzacyjnego. Niezwykle szybki rozwój nowoczesnych technologii związanych z przetwarzaniem i przesyłem informacji, stał się bodźcem do wielu dyskusji. Wśród nich pojawiły się pytania dotyczące konieczności monitorowania i wdrożenia badań naukowych, ukazujących wpływ technologii na zdrowie człowieka. Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku są coraz częściej wykonywane. Ich wyniki wzbudzają liczne kontrowersje. Powszechne stają się publikacje naukowe, obrazujące negatywny wpływ promieniowania na organizm człowieka i jego środowisko pracy. Pomiary PEM są szczególnie istotne, zwłaszcza obliczu ekspansji technologii komunikacyjnej piątej generacji.

pomiary PEM

Promieniowanie elektromagnetyczne w przyszłości

Skutki bezprzewodowej łączności, która wielkimi krokami wdziera się w nasze życie są przedmiotem wielu badań. Błyskawiczny rozwój gospodarki cyfrowej jest nie do zatrzymania, a jej wpływ na każdą dziedzinę życia bezsporny. Zwolennicy podkreślają ogromne zyski, poprawę jakości życia publicznego, rozbudowę badań naukowych oraz miliony nowych miejsc pracy. Przeciwnicy globalnego zalewu nowoczesnej cyfryzacji, skupiają się na jej negatywnym wpływie na zdrowie człowieka. Nowatorskie technologie komunikacyjne wykorzystują fale milimetrowe o ogromnej częstotliwości. Pociąga to konieczność budowania dużo większej liczby anten i urządzeń przekaźnikowych. Nowoczesne stacje bazowe powstają jak grzyby po deszczu. Ich budowę ściśle monitorują organy prawne i określają unijne dyrektywy. Choć pomiary pola elektromagnetycznego i jego oddziaływania na organizm ludzki są trudne do przewidzenia, to stanowią istotny przedmiot naukowych badań.

Pomiary PEM w Polsce

W Polsce pomiary PEM prowadzi się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Sieć ta obejmuje 135 punktów pomiarowych na terenie całego kraju. Dokładne analizy przeprowadza akredytowane laboratorium pomiarowe, które spełnia odpowiednie normy i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Pomiary PEM obejmują także środowiska pracy. Coraz częściej pojawiają się pytania o wpływ urządzeń wytwarzających promieniowanie na zdrowie, a tym samym efektywność i wydajność pracy. Dotyczy to zwłaszcza grup zatrudnionych w warunkach szczególnej ekspozycji na pole elektromagnetyczne.

Przyszłość

Badanie pola elektromagnetycznego i jego wpływ na organizmy żywe to bez wątpienia temat ważny, wymagający zgłębienia i analiz. Postęp technologiczny związany z bezprzewodową komunikacją stawia przed człowiekiem wiele pytań. Jednym z nich jest przyszłość nas samych. Badania toczą się na całym świecie, obejmują środowiska medyczne i naukowe. Być może już wkrótce poznamy dokładne odpowiedzi na temat realnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na nasze życie.