BHP – pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pod nazwą BHP kryje się zbiór zasad i reguł dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Wiele ludzi kojarzy BHP z nudnymi szkoleniami, które trzeba zaliczyć. BHP jest także utożsamiane z żmudnymi zasadami, które w większości są lekceważone. Jest to bez wątpienia błędne założenie. Elementy BHP takie jak pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy są niezwykle istotne. Zostały w końcu stworzone również po to, by zapewnić pracownikom zdrowie i bezpieczeństwo w czasie wykonywania zleconych zadań.

Urządzenia zasilane energią elektryczną

W otoczeniu wszelakich instalacji i urządzeń, które zasilane są energią elektryczną, może występować pole elektromagnetyczne. Wysoki poziom promieniowania elektromagnetycznego wykrywany jest zazwyczaj w miejscach, gdzie pracuje się z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, elektromagnesów czy też pieców indukcyjnych lub zgrzewarek. Urządzenia radiokomunikacyjne są także poważnym źródłem fal elektromagnetycznych. Jest to czynnik szkodliwy dla pracujących w silnym polu elektromagnetycznym ludzi. Wobec tego pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy powinny być okresowo przeprowadzane wszędzie tam, gdzie wykonywana jest cyklicznie praca w otoczeniu ww. urządzeń.

pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary wykonywane przez akredytowane laboratorium

By wykonać pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, najbezpieczniej i najwygodniej skorzystać z usług profesjonalistów. Akredytowane laboratorium pomiarowe to miejsce, gdzie warto się udać. Z pomocą doświadczonych ludzi pracujących z wykalibrowanymi urządzeniami, którzy bazują na sprawdzonych i wystandaryzowanych metodach detekcji, ma się pewność co do wiarygodności wykonanej usługi.

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy pozwalają na zidentyfikowanie i wydzielenie stref niebezpiecznych, mniej bezpiecznych i bezpiecznych. Pomiary można dokonać nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz budynków: obiektów mieszkalnych czy zakładów pracy. Badanie to można wykonać również w celu sprawdzenia stanu środowiska.

pomiar promieniowania elektromagnetycznego

Każde urządzenie emituje pole elektromagnetyczne

Niemal każde urządzenie emituje pole elektromagnetyczne, które różni się jego natężeniem. Pole elektromagnetyczne może mieć różne pochodzenie, i przez to różnie oddziaływać na organizm człowieka. Nie każdy bowiem poziom promieniowania jest szkodliwy. Dlatego tak ważne jest zadbanie o dokładny i regularny pomiar promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy. Dzięki niemu jest możliwe uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji narażenia zdrowia pracowników. Zasady i pomiary BHP są właśnie po to, by ułatwić pracę i stworzyć zdrowe środowisko wykonywania powierzonych zadań.