Czy w każdym domu występuje PEM?

badanie pola elektromagnetycznego

Czy w każdym domu i mieszkaniu występuje pole elektromagnetyczne?

Domy oraz mieszkania są przestrzenią wypełnioną najróżniejszymi sprzętami. Wśród nich zdecydowana większość emituje promieniowanie magnetyczne, elektryczne lub opcjonalnie obydwa jednocześnie. Tworzone jest w ten sposób, we wnętrzu pole elektromagnetyczne. Z drugiej strony praktycznie nikt nie wykonuje w miejscu gdzie mieszka pomiarów takich jak np. badanie pola elektromagnetycznego. Dlaczego, skoro PEM jest zjawiskiem fizycznym, naturalnie występującym we wszechświecie. W związku z tym, jest oczywistym, że jest obecne w każdym domu i mieszkaniu.

Co wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne we wnętrzach?

Promieniowanie elektromagnetyczne w odniesieniu do oddziaływania fal na materię dzieli się na promieniowanie niejonizujące oraz promieniowanie jonizujące. Pierwszy rodzaj dotyczy emisji na częstotliwościach niższych od częstotliwości światła widzialnego i są to promienie nieszkodliwe dla zdrowia, nie wnikające w głąb komórek. Nie zmieniają ich struktury. Promieniowanie jonizujące, powstające na częstotliwości wyższej od granicy światła widzialnego może być jednak szkodliwe. Trzeba tutaj podkreślić, że telewizja DVB-T, Wi-Fi, Bluetooth wykorzystuje fale radiowe, które są bezpieczne dla zdrowia. Z kolei telefony komórkowe, mikrofalówki oraz kilka innych urządzeń, które posiadamy tworzą pole elektromagnetyczne, które w zbyt dużym natężeniu może być nas niebezpieczne.

badanie pola elektromagnetycznego

Dopuszczalne normy promieniowania elektromagnetycznego

W Polsce dopuszczalny poziom PEM nie jest wysoki w odniesieniu do norm z innych krajów. Od początku roku 2020 obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Ustalono w nim maksymalną bezpieczną wartość jaką może wykazać pomiar promieniowania elektromagnetycznego na poziomie 61V/M.

Pomiar pola elektromagnetycznego – jak przebiega?

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego powinny być przeprowadzane regularnie w zakładach pracy i miejscach narażonych na jego podwyższone wartości. Zazwyczaj nie są to domy i mieszkania prywatne. Badania takie mogą być realizowane przez komercyjne akredytowane laboratorium pomiarowe lub przez państwową jednostkę, uprawnioną do wykonania takich pomiarów. Dodatkowo w strefach, zagrożonych podwyższonym promieniowaniem, często prowadzone są czynności sprawdzające. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, znajdującym się w bezpośrednim kontakcie ze strefą promieniowania. Na terenie przedsiębiorstw narażonych na podwyższone PEM, pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy mają za zadanie przede wszystkim ustalenie stopnia promieniowania, w celu nieprzekroczenia jego maksymalnych, dopuszczanych wartości.

badanie pola elektromagnetycznego

PEM w naszych domach i mieszkaniach

Urządzenia znajdujące się w domach i mieszkaniach najczęściej nie emitują niebezpiecznych wartości promieniowania elektromagnetycznego. Skonstruowane są tak by zakres PEM emitowanego przez nie mieścił się w dopuszczalnych normach. W rezultacie ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem jest bezpieczne dla zdrowia. Nie wpływa też na rozwój chorób oraz samopoczucie mieszkańców. W związku z tym pomimo, że PEM w naszych domach i mieszkaniach jest obecne to, badanie pola elektromagnetycznego nie musi być i raczej nie jest wykonywane. Oczywiście, każdy kto chce je zrealizować zlecając pomiar firmie jaką może być akredytowane laboratorium pomiarowe.