Pole elektromagnetyczne i farmy wiatrowe

pole elektromagnetyczne

Farmy wiatrowe a pole elektromagnetyczne

Dla jednych osób stawianie kolejnych elektrowni wiatrowych jest rozwojem zielonej energii. Natomiast inni patrząc z dość dużą dozą dystansu oraz niepewności wobec skutków kolejnych farm wiatrowych. Nie podlega wątpliwościom, iż każdy z wiatraków wytwarza silne pole elektromagnetyczne. Stąd pojawia się pytanie odnośnie jego bezpieczeństwa wobec mieszkających w pobliżu ludzi.

Badanie pola elektromagnetycznego wskazuje, iż mamy do czynienia z połączeniem pola magnetycznego oraz elektrycznego. Według wytycznych dopuszczalny zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych w zamieszkałym terenie nie powinna przekraczać 50 Hz. Natomiast natężenie składowej elektrycznej nie może być wyższa niż 1 kV/m. Profesjonalne pomiary pem, pomogą wskazać, czy w danym otoczeniu powyższe wartości nie zostały przekroczone.

pole elektromagnetyczne

Badanie pola elektromagnetycznego wywołanego pracą wiatraków

Chociaż podpisana ustawa zapewnia bezpieczny odstęp wiatraków od zamieszkałych budynków, to pojawiło się rozporządzenie kwestionujące przepis. Mowa jest o możliwości od odstąpienia do tego zapisu, za pozwoleniem rady Gminy oraz pozytywnej oceny mieszkańców. Wtedy istotne są pomiary pem wykonane przez akredytowane laboratorium.

Elektrownie wiatrowe źródłem pola elektromagnetycznego

Warto wiedzieć, że największe pole elektromagnetyczne wytwarza transformator wyjściowy oraz generator elektrowni wiatrowej. Moc transformatora utrzymuje się na poziomie nawet do 2800 kVA, natomiast generatora na poziomie 2640 kW. Należy jednak zauważyć, że pomiary pem wskazują na takie wysokości mierzone wewnątrz gondoli. Najczęściej jest to na wysokości 100-120 metrów. Natomiast już na wysokości 180 cm powyżej gruntu, akredytowane laboratorium pomiarowe odczytuje minimalne oddziaływanie pola elektromagnetycznego. W większości przypadków, jednak jest ono już praktycznie niemierzalne.