Pomiary pola elektromagnetycznego – mity

pomiary pola elektromagnetycznego

Mity na temat pola elektromagnetycznego

Coraz większe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka, przyczyniło się do powstania wielu mitów. Należy pamiętać o tym, iż nieustanne pomiary pola elektromagnetycznego przyczyniają się do wykrywania wszystkich zależności. Dlatego warto obalić kilka rozpowszechnionych mitów.

pomiary pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne działa rakotwórczo

Pierwszym mitem, który najczęściej pojawia się w dyskusjach na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego, jest wywołanie rozwoju komórek nowotworowych u człowieka. Pod tym względem wykonano liczne pomiary pola elektromagnetycznego, które negują tę zależność. Wszystkie urządzenia dopuszczone do użytku zostały dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa. Ponadto należy pamiętać o tym, że pole elektromagnetyczne nie jest niczym nowym, ponieważ występuje również w środowisku naturalnym.

Nadwrażliwość elektromagnetyczna

Rzeczywiście Światowa Organizacja Zdrowia WHO określa nadwrażliwość elektromagnetyczną (EHS) jako syndrom objawiający się różnymi objawami skórnymi oraz wegetatywnymi. Jednak liczne pomiary pola elektromagnetycznego, a także badania nad jego zależnością ze zdrowiem człowieka nie dały żadnych konkretnych wyników. Zatem przyjmuje się, że mowa jest o subiektywnych odczuciach pacjentów, do których nie można przypisać żadnej konkretnej przyczyny takiego stanu.

Jeśli jednak jesteśmy zaniepokojeni swoim stanem, zawsze możemy zlecić pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy lub w domu. Badania są wykonywane przez akredytowane laboratorium pomiarowe. Na podstawie wyników dokonanych pomiarów można wychwycić wszelkie nieprawidłowości zachodzące szczególnie w miejscu pracy.

Czy istnieje elektrosmog?

Według tego pojęcia, elektrosmogiem nazwiemy całe pole elektromagnetyczne wytwarzana przez wszystkie urządzenia oraz sieci wysokiego napięcia. Trzeba jednak uściślić, iż istnieją normy określające maksymalną gęstość mocy wynoszącą 0,1 W/m2. Dlatego w każdy miejscu, w którym ma się znaleźć nowy obiekt wytwarzający pole elektromagnetyczne, zlecane jest badanie pola magnetycznego. W związku z czym mamy do czynienia z pojęciem, które nie jest w żaden sposób potwierdzone naukowo.