Ciało człowieka i pole elektromagnetyczne

pole elektromagnetyczne

Czy człowiek wytwarza pole elektromagnetyczne?

Tego by jeszcze brakowało by człowiek sam wytwarzał pole elektromagnetyczne! Przecież za wszelką cenę poszukujemy i staramy się zneutralizować różne źródła pola elektromagnetycznego, które oddziałują na organizm człowieka. Zatem teza o tym, iż człowiek sam jest źródłem takiego promieniowania wydaje się podważać wszelkie negatywne skutki oddziaływania PEM na jego organizm. Przyjrzyjmy się, jak jest naprawdę?

Procesy w organizmie człowieka

W człowieku nieustannie zachodzą różnego rodzaju procesy biochemiczne, które jak pomiary pem wskazują, rzeczywiście uchodzą za źródło pola elektromagnetycznego. Jednym z głównych powodów jest spożywane jedzenie oraz picie, a dokładniej konkretne składniki pokarmowe, jakie tam się znajdują. Ponadto nasze narządy, a właściwie każda komórka w ciele wytwarza określoną energię elektryczną. Potwierdzeniem tej informacji jest możliwość wykonania powszechnego badania serca EKG lub mózgu – EEG. Pomiar promieniowania elektromagnetycznego wskazuje, że nasze ciało wytwarza pole elektryczne o średnim natężeniu od 10 do 100 V/m.

Ekspozycja człowieka na działanie PEM

Skoro pomiary natężenia pola elektromagnetycznego wskazują, że organizm człowieka sam jest jednym z źródeł wytwarzania pola elektromagnetycznego. To zmienia się postrzeganie wpływu PEM na jego zdrowie. Ostateczny wniosek wskazuje, że oddziaływanie jak najbardziej występuje, ponieważ dochodzi do absorpcji fal elektromagnetycznych. Jednak dokładny pomiar promieniowania elektromagnetycznego stwierdza, że pod wpływem PEM zmienia się przede wszystkim termika ciała. Na szczęście po oddaleniu się od bezpośredniego źródła pola elektromagnetycznego, na przykład po zaprzestaniu rozmowy przez telefon komórkowy, bardzo szybko termika człowieka wraca do równowagi.

pole elektromagnetyczne

Korzystanie z profesjonalnych badań

Jeżeli jest jakieś źródło PEM, które nas mocno niepokoi, to warto skorzystać z usług oferowanych przez laboratorium akredytowane. Zostanie wykonany pomiar promieniowania elektromagnetycznego w danym środowisku, dzięki czemu będzie można ocenić realny wpływ PEM na organizm człowieka.