Źródła pola elektromagnetycznego w naturze

źródła pola elektromagnetycznego

Naturalne źródła pola elektromagnetycznego

W postrzeganiu wielu osób pole elektromagnetyczne jest zjawiskiem niezwykle szkodliwym na człowieka. Wtedy też za jedyne źródła pola elektromagnetycznego uznaje się tylko i wyłącznie urządzenia elektroniczne. Okazuje się jednak, że pole magnetyczne towarzyszy nam od zawsze. Możemy wyróżnić jego wiele naturalnych źródeł.

źródła pola elektromagnetycznego

Promieniowanie jonizujące

Badanie pola elektromagnetycznego pokazuje, że rzeczywiście możemy wyróżnić wiele naturalnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Tutaj warto zastanowić się nad podstawową informacją, która wskazuje, że jest to promieniowanie dzielące się na jonizujące i niejonizujące. Już dawno badanie pola magnetycznego wskazało, iż pole jonizujące wyróżnia się wyższą częstotliwością, na poziomie przynajmniej 8×10¹⁴Hz. Do naturalnych źródeł promieniowania jonizującego zalicza się min. słońce. Dla potwierdzenia faktu, możemy zawsze udać się do specjalistów w tej dziedzinie. Każde akredytowane laboratorium pomiarowe jest w stanie stwierdzić wytwarzanie pola elektromagnetycznego jonizującego przez określone pierwiastki promieniotwórcze.

Promieniowanie niejonizujące

Drugim typem promieniowania elektromagnetycznego jest promieniowanie niejonizujące. Co ciekawe niejedno badanie pola elektromagnetycznego potwierdziło, iż takim źródłem promieniowania niejonizującego jest nasza planeta! Natomiast oprócz Ziemi, za naturalne źródło promieniowania niejonizującego uznaje się również kosmos, a także wyładowania atmosferyczne. Warto dodać, że burza przyczynia się do powstania pola elektromagnetycznego o wąskim widmie.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego z naturalnych źródeł na człowieka

Tak naprawdę badanie pola elektromagnetycznego dotyczące naturalnych źródeł, nie wskazuje na szczególne oddziaływanie na człowieka. Trzeba przyznać, że jednak pole elektromagnetyczne towarzyszyło nam od zawsze. Jest to najprostszy argument przemawiający za tym, że nie każde i nie zawsze pole elektromagnetyczne musi być dla nas szkodliwe. W końcu towarzyszy nam na co dzień, nawet jeżeli aktualnie nie korzystamy z żadnego urządzenia elektronicznego. Ale oczywiście pamiętajmy o możliwościach, do których zaliczają się między innymi profesjonalne pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, z których zawsze możemy skorzystać.