Wykorzystanie pola elektromagnetycznego

wykorzystanie pola elektromagnetycznego

Wykorzystanie pola elektromagnetycznego w medycynie

Współczesna medycyna wykorzystuje wiele nowoczesnych rozwiązań. Coraz bardziej rozwijająca się technologia umożliwia wprowadzanie nowych metod diagnozy i leczenia różnych dolegliwości ludzkich. Wykorzystanie pola elektromagnetycznego w medycynie i rehabilitacji stało się bardzo powszechne.

Najpowszechniejsze badania

Pomiary pola elektromagnetycznego polegają na wykorzystaniu wzajemnego oddziaływania elektryczności i magnetyzmu. Zjawisko to występuje w przyrodzie. W medycynie jego wykorzystanie jest tak powszechne, ze większość nowoczesnych badań nie odbyłaby się bez jego wykorzystania. Dla przykładu badanie rentgenowskie (RTG), tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny – to bardzo popularne badania, których podstawą są pomiary PEM. W zależności od rodzaju badania, wykorzystuje się fale elektromagnetyczne o rożnych parametrach. Jest wiele urządzeń, których sama nazwa wskazuje na wykorzystanie zjawiska elektromagnetyzmu. Badanie pola elektromagnetycznego odbywa się więc także w przypadku elektrokardiografu (EKG), elektroencefalografu (EEG) lub mammografii.

Diagnostyka medyczna

Kolejnym ważnym zastosowaniem, gdzie wykorzystuje się pomiary PEM jest diagnostyka radioizotopowa, która wykorzystuje wprowadzenie do organizmu badanego pacjenta radioaktywne znaczniki. Przy ich wykorzystaniu w szybki i precyzyjny sposób można zlokalizować i zdiagnozować choroby nowotworowe. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna oraz wolumetryczna spektroskopia elektromagnetyczna, to kolejne przykłady w których wykorzystuje się pomiary natężenia pola elektromagnetycznego.

wykorzystanie pola elektromagnetycznego

Leczenie chorób

Poza diagnostyką wykorzystanie pola elektromagnetycznego umożliwia również leczenie niektórych chorób. Efekty takich terapii są zazwyczaj bardzo skuteczne i satysfakcjonujące. Wykorzystanie PEM o niskich częstotliwościach nazywane jest magnetoterapią. Jest to bezpieczna metoda używana do leczenia różnorakich urazów, zapaleń, zwalczania bezpośredniego źródła bólu. Wykorzystuje się ją także do gojenia urazów skóry, złamań ale również w leczeniu Parkinsona i stwardnienia rozsianego. Szerokie zastosowanie odnotowuje się również w onkologii. Radioterapia, pozwala na niszczenie komórek nowotworowych oraz zmniejszenie rozmiarów guza. Naświetla się tutaj chorego za pomocą promieniowania rentgenowskiego lub gamma.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Wszystkie wyżej wymienione zastosowania świadczą o tym, że PEM są niezwykle ważnym elementem we współczesnej medycynie. Bez nich wiele dolegliwości byłoby niemożliwych do wykrycia, w tak mało inwazyjny sposób.