Pomiary BPH Poznań

pomiary BHP Poznań

Pomiary BHP Poznań. Prawny obowiązek zakładów przemysłowych

Promieniowanie elektromagnetyczne występujące w różnych gałęziach przemysłu może stanowić istotne zagrożenie dla ludzi. Aby mu zapobiegać, przeprowadza się pomiary BHP Poznań w wybranych zakładach pracy, które są wykonywane przez specjalne laboratoria pomiarowe.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jego źródła

Najprościej rzecz ujmując, promieniowaniem elektromagnetycznym jest emisja zaburzenia energetycznego, spowodowana przepływem prądu elektrycznego bądź zmianą ładunków w źródle. Ponieważ oddziaływanie elektromagnetyczne jest generowane przez wszelkie instalacje, w których płynie prąd występuje ono dość powszechnie. W przypadku podwyższonego jego poziomu mowa jest przede wszystkim o sieciach energetycznych, odbiornikach radiowo-telewizyjnych, stacjach bazowych i innych urządzeniach elektrycznych, zwłaszcza tych stosowanych na szeroką skalę w przemyśle. W związku z tym. branża przemysłowa jest niewątpliwie narażona na wpływ promieniowania elektromagnetycznego, dlatego przeprowadza się w niej pomiary BHP Poznań.

promieniowanie elektromagnetyczne

Szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego w przemyśle

Ponieważ fale elektromagnetyczne są spójne, to w rezultacie niekorzystnie wpływają na ludzki organizm. Osoby, które poddawane są ich oddziaływaniu przez dłuższy czas, narażane są na szereg schorzeń. Należą do nich min. alergie, udary serca, nawracające infekcje, choroby nowotworowe i wiele innych. Właśnie dlatego przeprowadza się pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, w którym ono występuje.

Obecnie pomiary PEM realizuje się w zakładach pracy, w których występują strefy ochronne pola elektromagnetycznego. Oczywiście obowiązek taki narzuca ustawa Kodeks pracy. Przeważnie badania wiążą się z obecnością takich urządzeń jak stacje transformatorowe, piece indukcyjne, zgrzewarki i szereg innych. Objęte jest nimi promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości w zakresie 0 HZ-300 GHz.

pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Komu zlecić pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy?

Odpowiednio przeprowadzone badania pozwalają określić poziom pola elektromagnetycznego w miejscu pracy. Zakłady przemysłowe, które muszą wykonywać pomiary BHP Poznań są zobowiązane do zlecenia tej czynności specjalistom, ponieważ tylko specjalistyczne firmy realizujące tego typu usługi są w stanie dostarczyć wiarygodnych wyników badań. Tylko akredytowane laboratorium jest w stanie rzetelne pomiary w tym obszarze. Przeprowadzenie takich badań we własnym zakresie jest niezgodne i sprzeczne z literą prawa. Uprawnienia do takich czynności posiadają bowiem wyłącznie laboratoria, które posiadają stosowną akredytację otrzymaną dzięki stosowaniu się do bardzo szczegółowych procedur.