Pomiar pola elektromagnetycznego

pomiar pola elektromagnetycznego

Jak przebiega pomiar pola elektromagnetycznego?

Czy wiesz na czym dokładnie polega pomiar pola elektromagnetycznego? O konieczności jego przeprowadzania mówi się coraz częściej. Wciąż jednak nie wszyscy wiedzą jak się go przeprowadza i jakie wykorzystuje się w tym celu narzędzia. Rzucamy nieco więcej światła na tę kwestię.

Popularyzacja badań PEM

Na badanie pola magnetycznego coraz częściej decydują się zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Co więcej, niektóre z nich są nawet do tego zobowiązane. Ponieważ zbyt wysoki poziom promieniowania niesie ze sobą poważne konsekwencje dla człowieka i środowiska, pomiary pem muszą być przeprowadzane z należytą precyzją. Ważne jest też, aby dokładnie sprawdzić wykorzystywane w tym celu urządzenie.

Jak sprawdzić natężenie pola elektromagnetycznego? Dostępne metody

Istnieje kilka sposobów, aby przeprowadzić pomiar pola elektromagnetycznego. Mowa tu o następujących metodach: wąskopasmowej, szerokopasmowej oraz szerokopasmowej miernikiem selektywnym. Dobór tej właściwej determinowany jest szczegółowym celem planowanego badania. Metodę wąskopasmową stosuje się, aby zmierzyć poziom pola, które pochodzi z jednego źródła. Szerokopasmowa znajduje zastosowanie wówczas, gdy zweryfikowany ma zostać wpływ pola na otoczenie. Natomiast miernik wąskopasmowy wykorzystuje się wówczas, gdy zależy nam na wysokiej czułości i wyznaczeniu pełnego natężenia pola. Oznacza to, że laboratoria pomiarowe stosują w swojej pracy szeroką grupę technik badawczych, a także różnego typu narzędzi.

pomiar pola elektromagnetycznego

Urządzenia

Na rynku dostępny jest szeroki wybór mierników pól elektromagnetycznych. Znajdują się wśród nich zarówno proste urządzenia, przeznaczone do użytku domowego, jak i bardziej zaawansowane. Do tej drugiej grupy możemy zaliczyć aparaty o wysokiej częstotliwości RF, sprawdzające się w badaniach fal mikrofalowych oraz radiowych. Zapewniają one bardzo dokładny pomiar pola elektromagnetycznego.

Urządzenia służące do mierzenia PEM dzieli się na dwie główne grupy: mierniki jednoosiowe oraz mierniki trójosiowe. Zasadnicza różnica między nimi tkwi w tym, że pierwsze z nich dokonują odczytu obracając się w trzech osiach, dlatego są bardziej pracochłonne. Z kolei urządzenia trójosiowe przeprowadzają analizę każdej z osi w tym samym czasie, dzięki czemu pomiar przebiega znacznie sprawniej. Dlatego też koszt tego typu mierników jest znacznie wyższy, niż mierników jednoosiowych.