Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego – co jest ich obiektem?

W dzisiejszych czasach środowisko ulega coraz większemu zanieczyszczeniu. Oprócz powszechnie znanych zanieczyszczeń, takich jak smog, istnieje jeszcze jedno, niewątpliwie zagrażające naszemu bezpośredniemu otoczeniu, a mianowicie jest to zanieczyszczenie elektromagnetyczne. Na szczęście świadomość ludzi na temat tego zagrożenia wzrasta. Pole elektromagnetyczne posiada nasza planeta. Dociera ono do nas również z kosmosu. Dodatkowo, człowiek z roku na rok produkuje ogromną liczbę różnego rodzajów nadajników. Wszystkie radia, odkurzacze, suszarki do włosów, telewizory, telefony itp. emitują pole elektromagnetyczne. W celu określenia i oceny potencjalnych zagrożeń takich urządzeń wykonywane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego.

Pomiary pola elektromagnetycznego

Pomiary PEM wykonywane są na kilka różnych sposobów. Pierwszy rodzaj to wąskopasmowy pomiar wykonywany miernikiem selektywnym. Taki sposób na pomiary natężenia pola elektromagnetycznego jest stosowany dla jednego źródła pola elektromagnetycznego. Drugi sposób to szerokopasmowy pomiar miernikiem selektywnym. Ta metoda sprawdza się podczas sprawdzania łącznego oddziaływania pola elektromagnetycznego na nasze środowisko. Liczne wyniki badań pola elektromagnetycznego wykazują, że poziom pola elektromagnetycznego nie jest stały. Oznacza to, że pole jest zmienne i zmienia się w czasie roku, a nawet dnia.

Zanieczyszczenie PEM

Niektóre miejsca charakteryzują się większym zanieczyszczeniem PEM. Dlatego pomiary natężenia pola elektromagnetycznego powinny być wykonywane coraz częściej. Ma to kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi. W czasie, gdy człowiek przebywa w zasięgu pola elektromagnetycznego, w jego organizmie mogą wystąpić negatywne skutki biofizyczne. W ciele człowieka pobudzają się tkanki nerwowe bądź mięśniowe oraz wzrasta ich temperatura. Może również dojść do wielu innych zakłóceń naturalnego procesu elektrofizjologicznego. Takie oddziaływanie PEM jest nie odczuwalne przez ludzkie zmysły, a co za tym idzie człowiek nie jest świadomy zagrożenia. Jedynie silne pole elektromagnetyczne o małych częstotliwościach może spowodować wrażenia wzrokowe.

pomiary natężenia pola elektromagnetycznego
pem w call center

Narażenie na PEM niektórych zawodów

Wykonywanie poszczególnych zawodów może wiązać się z większym narażeniem na PEM. Dlatego przepisy BHP określają wartości natężenia PEM, które jest dopuszczalne w miejscu pracy i umożliwia bezpieczne przebywanie w nim człowieka. Jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne BHP określa obszary stanowiące szczególne zagrożenie dla pracowników. Co za tym idzie, pracownicy narażeni na takie oddziaływanie, podlegają częstszym i specjalistycznym badaniom lekarskim. Co więcej, takie osoby dodatkowo przechodzą szkolenia dotyczące zasad bezpiecznego wykonywania swojej pracy w warunkach zwiększonego pola elektromagnetycznego. Ważną kwestią jest aby pomiary natężenia pola elektromagnetycznego były przeprowadzane w jak największej ilości miejsc pracy.

Występowanie PEM

Ogromne znaczenie ma określenie oraz ustalenie, gdzie konkretnie występuje PEM. Niestety ma ono negatywny wpływ nie tylko na ludzi, ale i na wszystkie żyjące na Ziemi organizmy, w tym również roślinność. Odpowiednio przeprowadzony pomiar zanieczyszczenia środowiska PEM pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa. Eksperci z tej dziedziny nieustannie pracują nad zmniejszeniem działania pól elektromagnetycznych.