5G i pomiary BHP Poznań

pomiary BHP Poznań

PEM, Sieć 5G, a pomiary BHP Poznań

Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie i życie człowieka zawsze był ciekawym tematem. Z jednej strony jest obszarem badawczym dla naukowców i ludzi zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem pracy. Wzbudza obawy wśród osób, które mieszkają w pobliżu masztów i anten zainstalowanych na dachach. Legislatorzy wprowadzili obowiązkowe badania poziomu oddziaływania PEM nie tylko na środowisko pracy, ale także na środowisko naturalne. Można taką usługę znaleźć pod w internecie pod hasłem pomiary BHP Poznań. Jest to tym bardziej aktualne, że do użytku ma zostać oddana sieć 5G. Podniesie ona znacząco zakres wykorzystania nowych zasobów częstotliwości. Czy faktycznie jest to powód do obaw?

Czym jest PEM?

PEM jest skróconą nazwą akronimu pole elektromagnetyczne. Pierwsza składowa, czyli pole elektryczne to efekt występowania ładunków elektrycznych. Jeśli zostaną one puszczone w ruch, to powstaje pole magnetyczne. Wszystko we wszechświecie, od układów atomowych po suszarkę wytwarza PEM. Ludzki organizm również jest jego źródłem. Tak, jak wszystkie żyjące organizmy.

Jak pole elektromagnetyczne wpływa na organizm człowieka?

Według badań przeprowadzanych przez akredytowane laboratorium przebywanie człowieka w polu elektromagnetycznym o zbyt silnym natężeniu może powodować szereg skutków. Przede wszystkim występuje wzrost temperatury tkanek – w przypadku działania pól z zakresu co najmniej kilku MHz. PEM oddziałuje na procesy przemiany wolnych rodników i tym samym na przyspieszenie starzenia się organizmu. Dłuższe przebywanie w polu magnetostatycznym może prowadzić do powstawania nudności, zawrotów głowy i pogorszonej koordynacji ruchowo-wzrokowej. Właśnie dlatego pomiary promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy powinny być przeprowadzane regularnie. Infrastruktura telekomunikacyjna jest cały czas rozbudowywana i po pewnym czasie wartości PEM ulegają zmianie.

pomiary BHP Poznań

Czy każdy może przeprowadzić pomiary PEM?

Profesjonalne mierniki przystosowane do odbioru konkretnych fal radiowych to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro. Jest to poza zasięgiem większości osób. Pomiarami zajmuje się akredytowane laboratorium, które posiada odpowiedni sprzęt i wyszkoloną kadrę. Osoby, które chcą poznać oddziaływanie PEM na środowisko ogólne w swojej okolicy mogą poszukać informacji w internecie. Wpisując hasło: pomiary BHP Poznań można znaleźć instytucje badające w regionie poziom PEM w środowisku pracy. Niektóre z nich publikują swoje wyniki w postaci raportów i sprawozdań.

pomiary BHP Poznań

Podstawa prawna do przeprowadzenia badań

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego dla BHP zostały poddane regulacjom prawnym. Aktem prawnym, który reguluje tę kwestię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 roku. Został wydany w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. Jest zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej. Można w nim znaleźć miary i limity oddziaływania pola PEM na organizm ludzki. Dokument pozwala identyfikować obiekty techniczne, które emitują takie pole oraz pomaga stosować środki ochronne.

Pomiary BHP Poznań, czyli jak sprawdza się poziom szkodliwego promieniowania?

Rozporządzenie określiło wartości graniczne stref ochronnych, które pokazują stopień narażenia na działanie PEM. Wyróżnia się strefę niebezpieczną, strefę zagrożenia oraz strefę pośrednią. W tym ostatnim obszarze badania przeprowadza się co 2 lata. Jeśli poziom PEM uległ zwiększeniu to obszar zostaje zaliczony do strefy zagrożenia lub niebezpiecznej i badanie wykonywane powinno co rok. W zlecenia wykonania pomiarów angażuje się profesjonalne instytucje, lecz wiele z nich działa tylko w określonym regionie. W przypadku Wielkopolski można to zrobić za pomocą usługi, jaką można określić jako pomiary BHP Poznań.

Czy rozbudowa sieci 5G jest szkodliwa?

Paradoksalnie podniesienie norm PEM zmniejszy, zarówno w środowisku pracy jak i ogólnym, oddziaływanie szkodliwego pola na ludzi. To telefony a nie nadajniki są głównym źródłem promieniowania dla człowieka. Zwiększenie zasięgu sieci pozwoli obniżyć wartości wypromieniowane przez telefon. Wraz z rozwojem technologii maleje także moc anten i nadajników

.