Akredytowane laboratorium pomiarowe i mikrofale

akredytowane laboratorium

Akredytowane laboratorium pomiarowe i mikrofale

Promieniowanie mikrofalowe wykorzystywane jest w wielu dziedzinach nauki oraz przemysłu. Ze względu na szerokie możliwości zastosowania mikrofal w pracach laboratoryjnych, urządzenia tego typu posiada każde akredytowane laboratorium pomiarowe. Czym są mikrofale i jak są wykorzystywane?

Czym są mikrofale?

Promieniowanie mikrofalowe, czyli mikrofale, to promieniowanie elektromagnetyczne, które występuje pomiędzy promieniowaniem podczerwonym a falami ultrakrótkimi. Są to fale o długości od 1m do 1cm, czyli odpowiednio ich częstotliwość to od 0,3 do 300 GHz. Mikrofale znalazły zastosowanie m.in. w radiolokacji, radiokomunikacji oraz grzejnictwie elektrycznym. Biorąc pod uwagę ten właśnie fakt, poszczególne częstotliwości zostały przypisane określonym dziedzinom. I tak na przykład do sprzętu stosowanego w laboratorium przydzielona została częstotliwość 2,45 GHz (λ= 12,24cm).

W jaki sposób akredytowane laboratorium pomiarowe wykorzystuje mikrofale

Akredytowane laboratorium promieniowanie mikrofalowe wykorzystuje do takich procesów jak między innymi:

  • szybkie podgrzewanie, ekstrakcja oraz zatężanie próbek,
  • spopielanie oraz stapianie materiałów,
  • mineralizacja, roztwarzanie oraz suszenie próbek,
  • utrwalanie próbek materiałów biologicznych,
  • odkażanie materiałów biologicznych.

Do głównych zalet promieniowania mikrofalowego w laboratorium należy przede wszystkim możliwość szybkiego procesu ogrzewania próbki, jego zastosowanie w procesach syntezy organicznej i nieorganicznej oraz możliwość przeprowadzenia ekstrakcji wspomaganej mikrofalami lub procesu roztwarzania.

akredytowane laboratorium

Akredytowane laboratorium może również, poprzez zastosowanie promieniowania mikrofalowego, zminimalizować koszt oraz czas przeprowadzania syntez i reakcji w stosunku do metod konwencjonalnych. Aktywacja mikrofalami umożliwia także zmniejszenie ilości wykorzystania rozpuszczalników do prowadzenia syntez.

Bezpieczeństwo i higieny pracy przy używaniu urządzeń mikrofalowych

Urządzenia mikrofalowe to nie tylko urządzenia laboratoryjne. Mikrofale wykorzystywane są w wielu innych sektorach i branżach. Ponieważ takie urządzenia wytwarzają pole elektromagnetyczne, jest ono odrębnym przedmiotem badań bhp. Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywane są przez akredytowane laboratorium pomiarowe i mają za zadanie upewnić, że środowisko pracy jest bezpieczne dla pracowników.

Zainteresowanie promieniowaniem mikrofalowym systematycznie wzrasta. Dzieje się tak ze względu na szeroki wachlarz możliwości jego zastosowania. Wykorzystując w codziennej pracy urządzenia mikrofalowe, należy jednak pamiętać, aby regularnie wykonywać pomiary pem.