Badanie pola elektromagnetycznego

pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne i jego badanie

Definicja mówi, że pole elektryczne określa w każdym punkcie przestrzeni siłę działająca na pojedynczy ładunek elektryczny w stanie spoczynku. Jest wytwarzane przez ładunki elektryczne oraz fluktuacje pola magnetycznego. Z kolei pole magnetyczne to stan, w którym siły działają na ładunki elektryczne w ruchu i na ciała posiadające moment magnetyczny. Pole elektromagnetyczne to stan przestrzeni, w którym na obiekt naładowany elektrycznie działają siły elektromagnetyczne. Zatem można o nim myśleć jako o układzie dwóch pól: elektrycznego i magnetycznego. Na czym polega zatem badanie pola elektromagnetycznego?

pole magnetyczne

Pole magnetyczne

Naturalnym polem magnetycznym w naszym otoczeniu jest pole magnetyczne ziemi. Kolejnym źródłem tego pola jest przepływ prądu elektrycznego przez przewodnik. Wszystkie elektryczne urządzenia domowe wytwarzają pole magnetyczne. Także transformatory prądu, linie wysokiego napięcia itp. emitują je. Pola magnetyczne o niskiej częstotliwości są bardzo przenikliwe. Nie są dla nich przeszkodą grube ściany budynków, stalowe dachy, czy folie aluminiowe. Linie tego pola bez problemu przenikają też ciało człowieka.

Badanie pola magnetycznego

Badanie pola magnetycznego odbywa się przy pomocy tzw. czujników pętlicowych. Napięcie indukowane w tych czujnikach jest odczytywane przez specjalne mierniki. Nie są to ostateczne wyniki badania – trzeba je jeszcze przeskalować używając odpowiedniego przelicznika korekcyjnego związanego z natężeniem prądu. Dlatego najlepiej jeśli takie pomiary przeprowadzi akredytowane laboratorium pomiarowe.

Pole elektromagnetyczne

Monitoring i badanie pola elektromagnetycznego prowadzony jest min. przez Inspekcję Ochrony Środowiska na terenie całego kraju od 2008 roku. Jej zadaniem jest kontrola poziomu promieniowania elektromagnetycznego, tak by była zachowywana w granicach normy bezpiecznej dla człowieka. Badania te realizowane są również przez inne wyspecjalizowanej jednostki takie jak akredytowane laboratoria. Dokonują one pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku ogólnym w zakresie częstotliwości 0Hz – 300 GHz.

pole elektromagnetyczne

Nie każde pole elektromagnetyczne jest groźne

Nie każde oddziaływanie elektromagnetyczne jest groźne dla człowieka. Dlatego ważne jest badanie pola elektromagnetycznego. Wykonuje się je dla potrzeb BHP i nie tylko. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi w środowisku zawodowym uregulowana jest konkretnymi przepisami. W związku z czym pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy są zalecane w miejscach gdzie występują silne źródła takiego pola. Mogą nimi być np. urządzenia do rezonansu magnetycznego lub magnetoterapii, elektromagnesy, zgrzewarki, czy piece indukcyjne. Badanie pola elektromagnetycznego w zakładach pracy odbywa się w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz.