W jakim celu wykonywane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego?

pomiary natężenia pola elektromagnetyczneg

W jakim celu wykonywane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego?

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) to badania, mające na celu mierzenie natężenia generowanego pola elektromagnetyczne i określenie poziomu bezpieczeństwa. Czym jest pole magnetyczne, przez co jest generowane i w jakim celu realizowane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego?

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne definiowane jest jako pole fizyczne i przestrzeń, w której na obiekt fizyczny posiadający ładunek elektryczny oddziałują siły o naturze elektromagnetycznej. Pole to jest generowane w różnym natężeniu przez każde urządzenie wykorzystujące energię elektryczną, na przykład telefon komórkowy czy lodówkę. Nie każde źródło energii elektromagnetycznej jest zagrożeniem dla człowieka. Generalnie wszystko zależy od jego natężenia.

pomiary natężenia pola elektromagnetyczneg

Badanie natężenia pola elektromagnetycznego

Specjalne laboratoria zajmują się wykonywaniem pomiarów natężenia pola
elektromagnetycznego w miejscu pracy. Są to pomiary dla potrzeb BHP, z
wartościami dopuszczalnymi zbliżonymi jak w środowisku ogólnym. Na
podstawie wyników określane są strefy ochronne pola magnetycznego:
strefa niebezpieczna, strefa pośrednia oraz strefa zagrożenia.

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary PEM w miejscu pracy wykonywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, zgodnie z zasadami przepisów BHP. Pomiary w środowisku pracy wykonuje się zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Pole elektromagnetyczne towarzyszy na co dzień wielu zawodom i generowane jest w wielu miejscach pracy. Są jednak takie środowiska, w których występuje ono wyjątkowo intensywnie i są to między innymi szpitale (urządzenia rezonansu magnetycznego, diatermie chirurgiczne) lub zakłady wykorzystujące piece indukcyjne, zgrzewarki i inne.

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku ogólnym

W środowisku ogólnym pomiary takie wykonuje się w celu sprawdzenia natężenia zarówno pola elektromagnetycznego, jak i magnetycznego na danym obszarze. Akredytowane laboratorium pomiarowe wykonuje badania w środowisku naturalnym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Najczęściej badaniom poddawane są stacje elektroenergetyczne, linie średniego oraz wysokiego napięcia, czy też inne elementy infrastruktury elektroenergetycznej.

pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku ogólnym

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego są ważne z puntu widzenia bezpieczeństwa. Niektóre źródła o zbyt wysokim natężeniu mogą stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Między innymi dlatego są elementem ściśle związanym z przestrzeganiem przepisów BHP w miejscach pracy.