Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy i własny miernik

pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy – czy można je wykonać miernikiem kupionym na własną rękę?

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy są niezbędne do tego, aby ustalić czy wszystkie normy wynikające z regulacji prawnych zostają zachowane. Wiele maszyn, urządzeń używanych w przemyśle i innych gałęziach gospodarki zasadę swojego działa opiera na elektromagnetyzmie. Silniki, generatory, siłowniki i wiele innych – te urządzenia emitują pole elektromagnetyczne. W związku z tym, aby środowisko pracy było bezpieczne dla naszego zdrowia, normy dotyczące pola elektromagnetycznego muszą zostać zachowane. Czy można dokonywać takich pomiarów za pomocą mierników kupionych na własną rękę? Czy będą one akceptowane przez wszystkich?

Mierniki pola elektromagnetycznego: urządzenie pomocnicze, poglądowe

Pomiary pem możliwe są dzięki przeróżnym urządzeniom (proste monitory EMF, zaawansowane urządzenia o wysokiej częstotliwości RF i wiele innych). Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy również mogą być bez wątpienia przeprowadzane z użyciem różnorakiego sprzętu. Pomiarów elektrosmogu można dokonywać za pomocą:

  • testerów ELF-EMF (mierzenie częstotliwości do około 300 Hz)
  • urządzeń RF-EMF (zakres mierzonej częstotliwości: do 8 GHz)
  • instrumentów, które mierzą oba wymienione wcześniej pasma.

Uwaga! Jeśli pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywany miernikiem zakupionym na własną rękę nie będą one uznane za wiarygodne i miarodajne. Takich pomiarów może dokonywać tylko i wyłącznie akredytowane laboratorium. Badanie pola elektromagnetycznego wykonane przez taki podmiot jest wiarygodne, również w aspekcie prawnym.

pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary PEM: tylko z pomocą akredytowanego laboratorium!

Dlaczego tylko akredytowane laboratorium może dokonywać liczących się w oczach prawa pomiarów PEM? Wynika to z faktu, że akredytacja udzielana przez Polskie Centrum Akredytacji pozwala na wykonywanie pomiarów uznawanych min. przez instytucje państwowe. Praca jednostek określanych jako akredytowane laboratorium pomiarowe działanie opiera się między innymi na kontrolowaniu wielu środowisk pracy min. przemysł i usług. Kontrole realizowane są przede wszystkim pod względem spełniania norm dotyczących promieniowania elektromagnetycznego.

Aby sprawdzić, czy dane laboratorium ma odpowiednie uprawnienia do wykonywania uznawanych prawnie pomiarów, wystarczy wejść na portal PCA. Strona pozwala sprawdzić numer akredytacji podmiotu badawczego. Jeśli laboratorium nie będzie chciało go podać (bardzo rzadkie przypadki), najprawdopodobniej nie posiada odpowiedniej akredytacji.

Podsumowanie: pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Mierniki pola elektromagnetycznego to urządzenia pozwalające monitorować poziom PEM, jednak nie wykona się za ich pomocą ważnych z punktu widzenia prawnego odpowiednich pomiarów. Jeśli chcemy mieć miarodajne i wiarygodne pomiary powinniśmy zgłosić się laboratorium posiadającego akredytację. Reasumując, tylko pomiary wykonane przez taką jednostkę zostają uznane za wiarygodne i tylko z takich pomiarów należy korzystać!