Akredytowane laboratoria – zasady funkcjonowania

akredytowane laboratoria pomiarowe

Rzetelne i obowiązkowe pomiary PEM

Działania obejmujące pomiary pól elektromagnetycznych stanowią dość złożony obszar. Choć na rynku można znaleźć wiele urządzeń do samodzielnego przeprowadzania badań PEM, warto powierzyć je specjalistom. Mowa tu o takich podmiotach jak akredytowane laboratoria pomiarowe. Na jakich zasadach funkcjonują?
Przypomnijmy, poziom pola elektromagnetycznego w środowisku ogólnym powinien znajdować się pod ścisłą kontrolą. Ustawodawca wyraźnie bowiem wskazuje dopuszczalne poziomy PEM, których nie można przekraczać. Stosowanie się do tych wytycznych jest obowiązkowe, a niezbędne pomiary powinno przeprowadzić akredytowane laboratorium pomiarowe. Tylko wyniki dostarczone przez taki podmiot można uznać za wiarygodne.

Jak działają akredytowane laboratoria?

Akredytowane laboratorium pomiarowe jest podmiotem prowadzącym pomiary pól elektromagnetycznych. Są one co do zasady ukierunkowane na ochronę środowiska ogólnego oraz zapewnianie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Laboratoria pomiarowe mające akredytację, zobowiązane są do spełnienia wytycznych zawartych w normie ISO/IEC 17025:2017. Wymogi te określają bowiem sposób weryfikacji wyników przeprowadzonych badań, a także rodzaj wykorzystywanych podczas nich urządzeń. Nie może być mowy o żadnych amatorskich miernikach. Pomiary należy wykonywać z wykorzystaniem profesjonalnego, skalibrowanego sprzętu.

Akredytacja. Czym jest?

W kontekście zasad funkcjonowania placówek, jakimi są laboratoria pomiarowe, ogromne znaczenie ma akredytacja. Jest to nic innego jak potwierdzenie kompetencji danego podmiotu. To ona czyni placówkę badawczą wiarygodną, a dostarczone przez nią wyniki wiążącymi. W praktyce oznacza to, że pomiarów przeprowadzanych przez osobę prywatną lub placówkę bez akredytacji, nie akceptuje się urzędowo.
Za przyznawanie akredytacji odpowiada Polskie Centrum Akredytacji (PCA), a każda z nich otrzymuje swój własny identyfikator. Dodatkowo informacje o danym akredytowanym podmiocie można znaleźć na oficjalnej stronie PCA. Centrum Akredytacji odpowiada również za nadzór działalności placówek pomiarowych.