Auta elektryczne i hybrydowe, a pole elektromagnetyczne

pole elektromagnetyczne

Rozwój elektromobilności

Auta z napędem elektrycznym lub hybrydowym mają coraz większy udział w rynku motoryzacyjnym. Duże znaczenie mają tu oczywiście kwestie ekologiczne. Jednak warto mieć na uwadze, że w przypadku takich rozwiązań konieczne są też pomiary elektromagnetyczne. Czy nowoczesne auta generują dodatkowe pole elektromagnetyczne?

W dobie pogłębiającego się kryzysu ekologicznego, rozwój elektromobilności nabiera coraz większego znaczenia. Auta z napędem elektrycznym lub hybrydowym (PS-EH) mają ograniczyć emisję spalin do atmosfery. Nie można jednak zapominać, że w ich przypadku konieczne są pomiary elektromagnetyczne. Tym bardziej że pojazdy elektryczne wykorzystywane są również w transporcie publicznym. Co więcej, prognozuje się, że liczba autobusów napędzanych elektrycznie będzie się w Polsce zwiększać każdego roku. Czy laboratoria pomiarowe będą miały z tego powodu więcej pracy?

Napęd elektryczny, a pole elektromagnetyczne

Użytkowanie pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym siłą rzeczy rodzi potrzebę ładowania ich źródeł energii. Może się ono odbywać w sposób przewodowy lub bezprzewodowy. Wprowadzanie do użytku tego typu aut oraz autobusów powoduje, że konieczne są też pomiary pola elektromagnetycznego generowanego wskutek korzystania z nich. W ich przypadku źródłem PEM są zarówno silniki napędowe, ich układy zasilające, jak i infrastruktura służąca ich ładowaniu. Warto dodać, że parametry pola elektromagnetycznego zależą od różnych czynników, takich jak chociażby tryb jazdy, rodzaj instalacji czy sposób ładowania.

Skala zagrożenia

Pole elektromagnetyczne może wywierać negatywny wpływ na ludzki organizm, a skala tego zjawiska zależna jest od jego częstotliwości. Dlatego pomiary elektromagnetyczne konieczne są wszędzie tam, gdzie występuje PEM. Skala problemu w odniesieniu do PS-EH nie została jeszcze wystarczająco dobrze zbadana. Niemniej jednak już dziś wiadomo, że poziom ekspozycji na PEM niewielkiej częstotliwości jest wyższy w przypadku aut elektrycznych niż w przypadku aut spalinowych.

Problemem są też stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Dlatego pomiary pól elektromagnetycznych powinny uwzględniać również te elementy infrastruktury. Przeprowadzone dotychczas badania, dotyczące pola elektromagnetycznego generowanego przez PS-EH i infrastruktury ładowania nie wykazały, póki co większych nieprawidłowości. Jednak dynamicznie wzrastająca ilość PS-EH w Polsce przemawia za koniecznością prowadzenia regularnych badań na tym polu.