Poziom pola elektromagnetycznego w elektrowniach wiatrowych

poziom pola elektromagnetycznego

Jak działają elektrownie wiatrowe?

Odnawialne źródła energii cieszą się coraz większą popularnością, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Do grupy rozwiązań na nich opartych należą m.in. elektrownie wiatrowe, które już teraz stanowią ważną część systemu energetycznego. Nasuwa się jednak pytanie o to, czy poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez tego typu instalacje, jest bezpieczny dla otoczenia?

We współczesnym świecie mniejszy lub większy poziom pola elektromagnetycznego otacza nas praktycznie z każdej strony. Choć instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii (OZE) uznaje się za ekologiczne rozwiązanie, to nie można lekceważyć faktu, że mogą one stanowić źródło promieniowania elektromagnetycznego. Nie inaczej jest, jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe.

Działanie elektrowni wiatrowych polega na przetwarzaniu energii kinetycznej wiatru w energię elektryczną. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnych generatorów, których praca opiera się na turbinach wiatrowych.

Elektrownie wiatrowe, a poziom pola elektromagnetycznego

Instalacje, takie jak elektrownie wiatrowe, generują określone natężenie pola elektromagnetycznego. Wytworzona w nich energia może trafiać zarówno do autonomicznych sieci, jak i do systemu ogólnokrajowego. Jest ona przeważnie wytwarzana z wykorzystaniem trójfazowych generatorów asynchronicznych lub synchronicznych prądu przemiennego. Rzadziej stosuje się generatory prądu stałego. Rodzaj sprzętu elektroenergetycznego wiąże się z typem zastosowanego generatora oraz formą połączenia z siecią odbiorczą.

Wyniki, jakich dostarczają pomiary pól elektromagnetycznych w elektrowniach wiatrowych, w dużej mierze zależą od ich wydajności. Następstwem ich pracy zawsze będzie jednak generowanie PEM o niewielkich częstotliwościach. Za główne jego źródło w przypadku tego typu elektrowni uznaje się przetworniki elektryczne oraz kable niskiego napięcia.

Wyniki badań

Wyniki dotychczasowych badań nie wykazały, aby poziom pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez elektrownie wiatrowe przekraczał dopuszczalne normy. Podczas wykonywanych pomiarów brano pod uwagę rozkład przestrzenny obiektów oraz skalę narażenia pracowników na PEM. Niemniej jednak, stwierdzono lokalnie występujące zagrożenia elektromagnetyczne, wymagające zaopatrzenia pracowników szczególnie narażonych w odpowiednie środki ochrony. Pomiary PEM obejmujące tereny elektrowni wiatrowych powinny być regularnie powtarzane, w dużej mierze z uwagi na dynamiczny rozwój rozwiązań opartych na OZE.