Stacje transformatorowe oddziałujące na otoczenie

stacje transformatorowe

Czym są stacje transformatorowe?

Przetwarzanie energii elektrycznej powoduje, że oddziaływanie elektromagnetyczne obecne jest niemal wszędzie. Zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim. Z prądu korzystamy powszechnie przez co stacje transformatorowe znajdują się w otoczeniu człowieka. Czy są powody do obaw?

Stacje transformatorowe, to elektroenergetyczne stacje w których przeprowadzana jest dystrybucja i rozdział energii elektrycznej. Znajdują się one w miejscach, w których energia elektryczna przekazywana jest odbiorcom wprost z sieci. W stacjach tych dochodzi też do zmiany parametrów prądu, przy różnych poziomach napięć. Nasuwa się zatem pytanie, co wykazałby pomiar pola elektromagnetycznego w pobliżu takiej stacji? Czy przybywanie blisko niej jest bezpieczne dla człowieka?

Zagrożenia związane z przebywaniem blisko transformatorów

Stacje transformatorowe możemy odnaleźć zarówno w środowisku pracy, jak i blisko miejsca zamieszkania. Czy ich oddziaływanie elektromagnetyczne może stanowić zagrożenie? Już wiele lat temu opublikowano doniesienia naukowe, w których zwracano uwagę na podwyższone ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Chodziło o osoby, które długotrwale poddają się ekspozycji na PEM wskutek przebywania nieopodal przesyłowych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Brak jest jednak nadal spójnych wyników badań obejmujących pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w pobliżu stacji transformatorowych. Faktycznie wykazano większą zachorowalność na białaczkę i nowotwory u osób przebywających w miejscach narażonych na oddziaływanie elektromagnetyczne. Jednak nie udało się jednoznacznie dowieść, że to właśnie PEM przyczyniło się do rozwoju choroby.

Lokalizacja stanowiska pracy

Niemniej jednak miejsca pracy znajdujące się w niewielkiej odległości od stacji transformatorowych, wymagają odpowiednich pomiarów wykonywanych przez akredytowane laboratorium. Należy wyznaczyć strefy ochronne. Przebywanie w nich (w zależności od tego, jak wysokie jest zagrożenie), regulują specjalne zasady bezpieczeństwa.

Na zakończenie warto dodać, że odległość miejsc pracy od stacji transformatorowych uwarunkowana jest różnymi czynnikami, takimi jak na przykład układ kabli. Przeprowadzenie pomiarów jest konieczne, aby określić faktyczny stopień ryzyka.