Oddziaływanie elektromagnetyczne w pracy pielęgniarki

oddzialywanie elektromagnetyczne

Zawód pielęgniarki z wieloma zagrożeniami

Ciężko nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że praca pielęgniarki jest bardzo wymagająca. Jest to profesja wiążąca się z wieloma zagrożeniami. Jednym z dość nieoczywistych jest oddziaływanie elektromagnetyczne. Ma ono miejsce szczególnie w placówkach, gdzie wykonuje się takie badania obrazowe jak na przykład rezonans magnetyczny.

Zawód pielęgniarki nie należy do najłatwiejszych. Jej zadaniem jest m.in. przygotowanie pacjenta do różnego rodzaju badań. W tym do badania rezonansem magnetycznym (MRI). Jego wykonywanie ma ogromne znaczenie dla diagnostyki pacjenta. Jednak wiąże się też z tym, że należy wykonywać regularnie pomiary PEM.. To konieczne głównie z uwagi na bezpieczeństwo personelu medycznego wykonującego badanie.

Zadaniem pielęgniarki podczas badania MRI jest najczęściej podanie pacjentowi specjalnego środka farmakologicznego, tzw. kontrastu. Czynność tę wykonuje się tuż przed badaniem lub w przerwie. To naraża personel medyczny na oddziaływanie elektromagnetyczne, zwłaszcza jeżeli dany pracownik asystuje przy kilku badaniach dziennie. Niekiedy wsparcie pielęgniarki konieczne jest też podczas układania pacjenta do badania w odpowiedniej pozycji.

Potencjalne skutki zdrowotne

Badanie rezonansem magnetycznym siłą rzeczy wiąże się z wykorzystaniem pola magnetycznego. Jeżeli zaś pomiary pola elektromagnetycznego wykażą jego zbyt duże oddziaływanie, może to nieść za sobą określone konsekwencje zdrowotne. Może pojawić się również obniżony nastrój. To w połączeniu z reakcjami psychofizycznymi organizmu może odbić się na jakości świadczonej opieki.

Warto nadmienić, że oddziaływanie elektromagnetyczne, generowane przez MRI, jest o wiele większe, niż oddziaływanie naturalnego pola geomagnetycznego.

Środki zaradcze na oddziaływanie elektromagnetyczne

Należy podkreślić, że skala wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie pielęgniarek, zależy od tego, w jakiej znajdują się one odległości od urządzenia. Zatem wskazane jest, aby ich obecność przy MRI ograniczona była do niezbędnego minimum. Ponadto należy pamiętać, że w placówkach medycznych znajdują się jeszcze inne urządzenia, przy których poziom pola elektromagnetycznego jest podwyższony. Są to między innymi diatermie, urządzenia elektrochirurgiczne czy urządzenia do magnetoterapii.

W szpitalach i przychodniach należy zatem wykonywać regularny pomiar pola elektromagnetycznego. Bardzo ważna jest tu rzetelna interpretacja uzyskanych wyników. Dzięki ich dokładnej analizie akredytowane laboratorium pomiarowe będzie w stanie wskazać odpowiednie środki ochronne.