Sieć Wi-Fi – czy stanowi zagrożenie?

sieć wi-fi

Czym jest sieć Wi-Fi?

Żyjemy w czasach, które dostarczają nam wielu nowoczesnych rozwiązań. Dziś bez większych trudności możemy komunikować się z osobami na drugim końcu świata i bez ograniczeń surfować po Internecie. Dostęp do niego jest niemal wszędzie, a to za sprawą sieci Wi-Fi. Czy natężenie pola elektromagnetycznego w jej zasięgu jest większe?

Sieć Wi-Fi stała się częścią otaczającej nas przestrzeni, bez której wiele osób nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania. Laboratoria pomiarowe weryfikują normy PEM w miejscach pracy, ale czy korzystanie z Internetu też wpływa na wynik pomiarów? Wi-Fi (skrót od angielskiego zwrotu „Wireless Fidelity”) to nic innego, jak sieci bezprzewodowe, które definiują sposób rozpraszania widma, typ wykorzystywanych modulacji oraz szybkość transmisji radiowej. Innymi słowy, technologia Wi-Fi umożliwia założenie lokalnej sieci za pomocą urządzenia bezprzewodowego.

Wi-Fi, a pomiary PEM

Niemal każde urządzenie elektryczne znajdujące się w naszym otoczeniu, generuje określony poziom pola elektromagnetycznego. A jak jest z siecią Wi-Fi? Urządzenia ją wyłapujące bazują na falach radiowych, obejmujących spektrum widma fal elektromagnetycznych, czyli promieniowania niejonizującego. Nie jest ono w stanie wpłynąć na strukturę materii komórkowej, a może jedynie wywołać niegroźny efekt termiczny. Czy oznacza to, że natężenie pola elektromagnetycznego generowanego przez urządzenia Wi-Fi nam nie zagraża? Odpowiedź nie jest taka oczywista.

Czy Wi-Fi stanowi dla nas zagrożenie?

Szkodliwość fal radiowych nie została jak dotąd jednoznacznie potwierdzona. Niemniej jednak urządzenia Wi-Fi mogą generować mniejsze lub większe natężenie pola elektromagnetycznego, które zdaniem niektórych badaczy może być szkodliwe dla człowieka.

Temat ten wciąż budzi wiele kontrowersji i brak jest spójnego stanowiska w tej kwestii. Choć istnieje wiele teorii uwzględniających pomiary PEM i wskazujących na szkodliwy wpływ urządzeń Wi-Fi, to ciężko o jednoznaczne dowody. Ich brak potwierdza również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Oczywiście można wskazać wiele racjonalnych argumentów przemawiających za ograniczeniem korzystania z urządzeń elektrycznych. Niemniej jednak wpływ pola elektromagnetycznego przez nie generowanego na zdrowie człowieka, warto weryfikować wyłącznie w sprawdzonych, wiarygodnych źródłach.