Systemy radiokomunikacyjne w placówkach publicznych

systemy radiokomunikacyjne

Systemy radiokomunikacyjne w środowisku pracy

Systemy radiokomunikacyjne są powszechnie wykorzystywanym rozwiązaniem, zarówno przez prywatnych użytkowników, jak i przez instytucje. Jak wiadomo, generują one określony poziom pola elektromagnetycznego. Rozwiązania telekomunikacyjne wciąż są doskonalone. Najlepszym ego przykładem jest nowy standard telefonii mobilnej, czyli tzw. 5G.

Anteny nadawcze oraz odbiorcze urządzeń radiokomunikacyjnych (na przykład terminali czy modemów Wi-Fi) generują natężenie pola elektromagnetycznego. Ich dokładne umiejscowienie uzależnione jest od różnych czynników, w tym potrzeb użytkowników. W miejscach, w których do urządzeń radiokomunikacyjnych dostęp musi mieć większa grupa osób, ilość anten nadawczych jest automatycznie większa. Rośnie więc poziom pola elektromagnetycznego w środowisku pracy.

Źródła ekspozycji

Przyjrzyjmy się zatem temu, jakie są główne źródła ekspozycji środowiskowej na PEM. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, są nimi: nadajniki radiowe, nadajniki łączności specjalnej, systemy telefonii komórkowej i dostępu do Internetu w trybie FDD i TDD, systemy szerokopasmowego dostępu do Internetu WiMAX oraz sieci lokalnej łączności pomiędzy urządzeniami i dostępu do Internetu.

Bez rozwiązań tych trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnych instytucji. Aczkolwiek rodzą one potrzebę, aby regularnie przeprowadzać pomiary PEM w placówkach publicznych. Ponadto mają one też możliwość komercyjnego skorzystania z usługi standardu 5G.

Oddziaływanie elektromagnetyczne w budynkach publicznych

Ekspozycja na PEM w budynkach publicznych ma swoją specyfikę. Standardowe urządzenia nadawcze systemów radiokomunikacyjnych znajdują się na zewnętrznej części budynku. Stąd też poziom pola elektromagnetycznego wewnątrz jest niższy niż bezpośrednio przy urządzeniu.

Może się jednak zdarzyć, że w miejscach, w których sygnał jest zbyt słaby, umieszcza się wewnętrzne anteny nadawcze. Ich moc nie jest jednak zbyt duża, a strefę ochronną wyznacza się z reguły w odległości do kilku metrów od nich.

Ponadto źródłem PEM są też routery Wi-Fi. Pomiary pól elektromagnetycznych pozwoliły wyznaczyć strefę ochronną do 20 cm od routerów Wi-Fi 2,4GHz, oraz do 50 cm od routerów Wi-Fi 5GHz. Można zatem uznać, że na stopień ekspozycji pracowników na oddziaływanie elektromagnetyczne wpływ mają różne czynniki. W tym obecność wewnętrznych źródeł PEM bądź ich brak.