Rozrusznik serca, a oddziaływanie elektromagnetyczne

oddziaływanie elektromagnetyczne

Czym jest rozrusznik serca?

Urządzenie, jakim jest rozrusznik serca, znajduje powszechne zastosowanie we współczesnej medycynie. Dzięki niemu osoby, których serce nie jest w stanie prawidłowo pracować, mogą normalnie funkcjonować. Ponieważ praca rozrusznika opiera się na impulsach elektrycznych, może nasuwać się pytanie, czy jest on odporny na oddziaływanie elektromagnetyczne. W poniższym wpisie przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

Rozrusznik serca, zwany inaczej stymulatorem tego narządu, to niewielkich rozmiarów urządzenie, które wszczepia się pacjentom. Stosuje się je wówczas, gdy serce danej osoby wymaga dodatkowego wspomagania. Rozrusznik wytwarza impulsy elektryczne zawsze wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Dzięki temu serce pobudza się do pracy.

Stymulatory serca, z uwagi na swoje przeznaczenie, projektowane są w taki sposób, aby były odporne na szereg czynników, w tym na pole elektromagnetyczne. Pomiary w tym zakresie dowodzą, że rozruszniki są odporne na jego oddziaływanie.

Oddziaływanie elektromagnetyczne na rozrusznik serca

Oddziaływanie elektromagnetyczne nie wywiera żadnego negatywnego wpływu na pracę rozrusznika serca. Urządzenia te spełniają odpowiednie normy, aby zapewnić odporność na wszelkiego typu zakłócenia.

Liczba pacjentów z wszczepionymi rozrusznikami serca sukcesywnie wzrasta każdego roku. Przeznaczenie tych urządzeń nakłada na ich producentów ogromną odpowiedzialność. Potencjalne nieprawidłowości w ich pracy niosłyby za sobą potężne konsekwencje. Dlatego muszą być odporne na oddziaływanie różnego typu czynników, w tym różne natężenie pola elektromagnetycznego.

Środki bezpieczeństwa

Aby zapewnić pacjentom najwyższy poziom ochrony, producenci rozruszników serca stosują różnego typu zabezpieczenia przed wpływem, jaki może wywierać pole elektromagnetyczne. BHP i inne przepisy są dość rygorystyczne pod tym względem.

Stymulatory serca przeważnie posiadają specjalne obudowy, które powstają z materiałów odbijających fale elektromagnetyczne. Wewnętrzna konstrukcja współczesnych rozruszników jest zaś zaprojektowana w taki sposób, aby w jak największym stopniu redukować wszelkie zakłócenia. Źródłem takowych jest na przykład pole elektromagnetycznie linii wysokiego napięcia lub inny formy PEM.

Ponadto pacjenci, mający wszczepiony rozrusznik serca, powinni przestrzegać zaleceń zarówno producenta urządzenia, jak i lekarza. W rekomendacjach tych uwzględnia się też odległości, które należy zachować od urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne.