Poziom pola elektromagnetycznego w biurach

poziom pola elektromagnetycznego

Źródła pola elektromagnetycznego w pomieszczeniach biurowych

Zdawać by się mogło, że praca w pomieszczeniu biurowym nie wiąże się z żadnymi większymi zagrożeniami. Jeżeli pracownik pamięta o właściwej postawie ciała i regularnych przerwach, nie powinien narażać się  na żadne negatywne czynniki. A poziom pola elektromagnetycznego? Czy może ono zagrażać pracownikom biurowym?

Specyfika pracy biurowej wiąże się z tym że wymaga ona wykorzystania znacznej ilości urządzeń elektrycznych. Określony poziom pola elektromagnetycznego odnotujemy wszędzie tam, gdzie do komunikacji bezprzewodowej wykorzystuje się fale radiowe. Także tam, gdzie dochodzi do przetwarzania energii elektrycznej. Innymi słowy, źródłem PEM są wszystkie odbiorniki prądu, niezależnie od natężenia. Tych, jak wiadomo, w pomieszczeniach biurowych nie brakuje. Sprzęt komputerowy, lampy, sieci komunikacji bezprzewodowej – wszystkie tego typu źródła będą powodować, że w biurze pojawi się mniejsze bądź większe oddziaływanie elektromagnetyczne.

Poziom pola elektromagnetycznego w biurach

Pola elektromagnetycznego praktycznie nie da się wykluczyć. Ani ze środowiska pracy, ani z codziennego środowiska funkcjonowania człowieka. Pomiary PEM pomogą jednak określić, czy dopuszczalne poziomy promieniowania są w normie.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dla częstotliwości z zakresu 2-300 GHz obowiązuje dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego do 10 W/m2 oraz 61 V/m. W miejscach pracy, w których zachodzi wysokie ryzyko przekroczenia akceptowalnych norm, warto wykonywać regularne pomiary pól elektromagnetycznych. W razie konieczności również wdrożenie odpowiednich środków ochronnych.

Należy jednak podkreślić w tym miejscu, że pracownik biurowy nie jest narażony na działanie pola elektromagnetycznego w takim stopniu, co chociażby osoby obsługujące urządzenia generujące pole elektromagnetyczne. BHP i dopuszczalne normy pomieszczeniach biurowych nie są raczej przekraczane.

Ograniczenie oddziaływania elektromagnetycznego

Oddziaływanie elektromagnetyczne jest czymś, czego nie można całkowicie wykluczyć w miejscu pracy. Nawet w pomieszczeniach biurowych. Warto je jednak ograniczyć na tyle, na ile jest to możliwe.

Zaleca sie stosowanie w miejscu pracy środków zmniejszających ekspozycję. Warto na przykład tak organizować stanowiska pracy, aby urządzenia elektryczne znajdowały się w możliwie największej odległości od pracownika. Warto też zadbać, by biurka nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie kabli zasilających. Te i inne podobne działania nie wymagają żadnych nakładów finansowych. Mogą się jednak przełożyć na lepsze samopoczucie pracowników.