Regularne pomiary PEM – korzyści

regularne pomiary PEM

Jakie korzyści niosą ze sobą regularne pomiary PEM?

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom przebywającym nieopodal urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, konieczne są regularne pomiary PEM. Czy wiesz jakie korzyści niesie ze sobą ich realizowanie?

Ochrona pracowników

Regularnie realizowane pomiary pola elektromagnetycznego zapewniają szczególną ochronę osobom pracującym w strefie niebezpiecznej, strefie zagrożenia oraz strefie pośredniej. W przypadku, gdy ostatnie pomiary PEM wykazały obecność wyłącznie strefy ochronnej, badania należy przeprowadzać co dwa lata. Natomiast w przypadku wykrycia strefy zagrożenia bądź strefy niebezpiecznej, należy realizować je raz w roku.

Troska o środowisko

Badania pola elektromagnetycznego przeprowadza się również dla celów ochrony środowiska. Jest to szczególnie istotne z racji, iż postępujący rozwój cywilizacyjny wiąże się z użytkowaniem przez człowieka coraz większej ilości urządzeń elektrycznych. To zaś przyczynia się do generowania licznych, sztucznych źródeł PEM.

Trudno jest wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez energii elektrycznej. Mając jednak na uwadze konsekwencje, jakie niesie ze sobą zbyt wysoki poziom pola elektromagnetycznego, należy kontrolować, aby nie przekroczyło ono poziomów dopuszczalnych. Obowiązek taki wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Jest to szczególnie istotne w dobie rosnących zagrożeń ekologicznych. Wiążą się one nie tylko ze spalinami samochodowymi czy nadmiarem śmieci. Rośnie także poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego, prowadzącego do powstania tzw. elektrosmogu, który wywiera negatywny wpływ zarówno na ludzkie zdrowie, jak i na środowisko naturalne. Dlatego pomiary pól elektromagnetycznych należy wykonywać zarówno w zakładach pracy, jak i miejscach zamieszkania ludności.

regularne pomiary PEM

Komu zlecić pomiary PEM?

Każdy, kto chciałby przeprowadzić pomiar natężenia pola elektromagnetycznego, powinien skorzystać z usług oferowanych przez akredytowane laboratorium. Podmioty z tej grupy mają duże doświadczenie w tego typu badaniach, a co ważne dysponują odpowiednim sprzętem. Klienci mogą również liczyć na fachowe porady dotyczące obszaru, jakim jest badanie pola elektromagnetycznego, a także na sporządzenie stosownej, zgodnej z aktualnymi wymogami, dokumentacji.