Ekspozycja na pole elektromagnetyczne

ekspozycja na pole elektromagnetyczne

Ekspozycja na pole elektromagnetyczne żywych organizmów

Biologiczne skutki, jakie generuje natężenie pola elektromagnetycznego, już od wielu lat stanowią przedmiot badań naukowych. Kwestia ta jest o tyle istotna, że żyjemy w środowisku, w którym ekspozycja na pole elektromagnetyczne jest dość znaczna. Dlatego badanie oddziaływania pola magnetycznego na człowieka i jego otoczenie jest tak ważne.

We współczesnym otoczeniu człowieka często odnotowywane są biologiczne skutki oddziaływania PEM. Ani akredytowane laboratoria, ani inne placówki badawcze jak dotąd nie ustaliły jednak w sposób jednoznaczny, jaki wpływ mają one na zdrowie człowieka.

Wiele wątpliwości wzbudza też oddziaływanie elektromagnetyczne na żywą materię. Żadne badania nie dały jasnych odpowiedzi w tym zakresie. PEM oddziałujące na żywą komórkę może wpływać na nią w różny sposób. Niezależnie jak wysoki będzie poziom pola elektromagnetycznego, nie dowiedziono, aby prowadziło ono do uszkodzenia DNA. Stąd też prowadzone badania obejmują najczęściej oddziaływanie PEM na błony komórkowe czy ekspresję genów.

Badania procesów komórkowych

Jednocześnie nie można wykluczyć, że określone natężenie pola elektromagnetycznego zaburza procesy komórkowe. PEM prowadzi do zwiększenia ilości wolnych rodników w obrębie komórki. To z kolei może wywołać tzw. efekt genotoksyczny związany z pękaniem nici DNA oraz aberracjami chromosomalnymi. Warto w tym miejscu podkreślić, że utrzymujący się dłuższy czas wysoki poziom wolnych rodników wywołany ekspozycją na PEM zwiększa ryzyko uszkodzenia genomu. Rośnie również ryzyko rozwoju procesu nowotworowego.

Badania nadal bez jednoznacznych wniosków

Jak dotąd nie udało się jednoznacznie określić czy i w jakim stopniu ekspozycja na pole elektromagnetyczne wywołuje negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego. Nie ustalono tego w przypadku urządzeń emitujących natężenie pola elektromagnetycznego w zakresie niskich częstotliwości. Nie jest to znane także w przypadku urządzeń pracujących na częstotliwościach radiowych.

Dopuszczalne poziomy ekspozycji na pole elektromagnetyczne określa się z reguły na podstawie badań epidemiologicznych. Kontrolę, czy nie przekroczono dopuszczalnych norm w danych miejscach, przeprowadza przeważnie laboratorium akredytowane.

Nieco mniejsze znaczenie przykłada się do badań laboratoryjnych, mimo że dostarczają ważnych informacji dotyczących oddziaływania PEM na organizmy żywe. Zarówno badania in vitro, jak i in vivo dostarczają dowodów na to, że różne częstotliwości pól elektromagnetycznych są w stanie w taki sam sposób wpływać na systemy biologiczne. By lepiej poznać skalę tego oddziaływania, projekty badawcze w tym zakresie należy kontynuować.