Pole elektromagnetyczne. BHP w pobliżu radarów

pole elektromagnetyczne bhp

Pole elektromagnetyczne. BHP w pobliżu urządzeń radiolokacyjnych

Radary są nieodzowną częścią otoczenia, w którym żyjemy. Przyzwyczailiśmy się do ich obecności na tyle, że na co dzień mało kto zastanawia się nad ich przeznaczeniem oraz wpływem, jaki wywierają na człowieka i otoczenie. Tymczasem generują one pole elektromagnetyczne. BHP w miejscach pracy blisko takich urządzeń ma zatem szczególne znaczenie.

Urządzenia radiolokacyjne, czyli jakie?

Urządzenia radiolokacyjne, zwane powszechnie radarami, to instalacje służące do radiolokacji obiektów oraz zjawisk fizycznych. Ich działanie opiera się na wysyłaniu całych ciągów impulsów promieniowania mikrofalowego oraz odbieraniu impulsów odbitych od źródła. Siłą rzeczy wytwarzają one zatem pole elektromagnetyczne. BHP chroni zatem pracowników przebywających w ich otoczeniu.

Oddziaływanie elektromagnetyczne generowane przez radary

Radary generują natężenie pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości 300 MHz-300 GHz. Istnieje wiele rodzajów urządzeń radiolokacyjnych. To, jak silne oddziaływanie elektromagnetyczne wytwarzają poszczególne z nich, zależy w dużej mierze od przeznaczenia radaru.

Urządzenia radiolokacyjne mają szerokie zastosowanie. To zaś wiąże się z tym, że ich pobliżu swoje obowiązki wykonuje wielu pracowników. Radary na dużą skalę wykorzystuje się m.in. w siłach zbrojnych.

BHP przy pracy w pobliżu stacji radiolokacyjnych

Jest wiele grup zawodowych, których przedstawiciele pracują w pobliżu urządzeń radiolokacyjnych. Tym samym narażeni są na oddziaływanie, jakie wywołuje pole elektromagnetyczne. BHP nakłada na takich pracowników konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności.

Pracownicy, którzy przebywają w miejscach, w których odnotowuje się wysoki poziom pola elektromagnetycznego, muszą mieć zapewnione odpowiednie środki ochronne. Należy mieć na uwadze fakt, że siła oddziaływania PEM determinowana jest lokalizacją przestrzeni obsługi radaru oraz odległością stanowiska pracy od anteny. Aby dokonać miarodajnej oceny zagrożenia, warto zamówić profesjonalne pomiary, realizowane przez akredytowane laboratorium. Ważne jest również to, aby pracownicy wykonujący swoje obowiązki w bliskim otoczeniu urządzeń radiolokacyjnych, byli poinformowani o ryzyku związanym z wykonywaniem pracy w takich warunkach.