Magazyn energii w gospodarstwie domowym

magazyn energii

Magazyn energii w gospodarstwach domowych

Każdego roku rośnie liczba gospodarstw domowych wykorzystujących magazyn energii. Wiele osób uznaje to za skuteczną metodę oszczędzania. Czy faktycznie tak jest? I jak silnie jest oddziaływanie elektromagnetyczne w przypadku tego typu instalacji? Wiele osób obawia się nawet o drobne AGD, dlatego obawy w przypadku magazynowania energii mogą być jeszcze większe.

Czym są magazyny energii?

W pierwszej kolejności objaśnijmy, czym w ogóle są magazyny energii. Otóż są to układy kompatybilne ze źródłami energii elektrycznej, których celem jest magazynowanie nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej. Zgromadzony w ten sposób prąd można za opłatą oddać do sieci elektrycznej lub wykorzystać na własne potrzeby w przypadku deficytów energii.

Trzeba pamiętać, że zarówno fotowoltaika, jak i inne, nowoczesne systemy, takie jak magazyny energii, generują określone oddziaływanie elektromagnetyczne.

Magazyny energii, a PEM

Zapewne wielu użytkowników zainteresowanych magazynem energii zastanawia się, czy w jego otoczeniu należy przeprowadzać pomiary pola elektromagnetycznego. Wszystkie instalacje i systemy związane z energią elektryczną generują bowiem określone natężenie pola elektromagnetycznego. Czy jest ono szkodliwe dla domowników i otoczenia?

Na tę chwilę brak jest racjonalnych przesłanek, świadczących o tym, że oddziaływanie elektromagnetyczne z magazynów energii może być szkodliwe dla człowieka. Niemniej jednak wciąż brak jest wyników długofalowych badań w tym zakresie. Stąd też profilaktyczne pomiary PEM przy tego typu systemach są jak najbardziej wskazane.

Czy magazyn energii się opłaca?

Czy magazyny energii faktycznie są opłacalnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych? W przypadku osób, które chcą aktywnie działać na rynku energii oraz znają zasady jego funkcjonowania, takie rozwiązanie jest jak najbardziej wskazane. Co więcej, właściwe zarządzanie magazynem może przynieść gospodarstwu korzyści ekonomiczne. Nadwyżki prądu wykorzystuje .

Oczywiście nie można zapominać, że zakup takiego magazynu wiąże się z określoną inwestycją. Dodatkowo można też zamówić pomiar pola magnetycznego, by zyskać pewność, że dana instalacja działa prawidłowo, bez szkody dla otoczenia. Jej racjonalne wykorzystanie w dłuższej perspektywie czasowej może okazać się jednak opłacalnym rozwiązaniem.