Oddziaływanie elektromagnetyczne, a świadomość Polaków

oddziaływanie elektromagnetyczne

Oddziaływanie elektromagnetyczne, a wiedza Polaków

Zjawisko, jakim jest pole elektromagnetyczne, towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Ma swoje źródła zarówno w samej naturze, jak i w różnego typu technologiach. Z każdej strony otacza nas większe lub mniejsze natężenie pola elektromagnetycznego. Co tak naprawdę wiedzą Polacy, jeśli chodzi o oddziaływanie elektromagnetyczne?

Co kształtuje nastawienie Polaków względem pola elektromagnetycznego?

Postawy Polaków względem zjawiska, jakim jest natężenie pola elektromagnetycznego, wynikają przede wszystkim z posiadanej przez nich wiedzy. Duży wpływ mają też przekonania oraz uznawane wartości. Pomiary pola elektromagnetycznego i wszelkie kwestie związane z tą problematyką można uznać za dość złożone pod kątem społecznego odbioru. Wiele wątpliwości wśród mieszkańców kraju budzi też wiarygodność publikowanych na ten temat informacji.
Niewiedza na temat pola elektromagnetycznego może automatycznie prowadzić do braku świadomości odnoszącej się do jego negatywnego oddziaływania. Szczególnie wówczas, gdy poziom pola elektromagnetycznego w otoczeniu zostanie przekroczony.

Wiedza na temat PEM w społeczeństwie

Zasadniczo można uznać, że wiedza o tym, jak wygląda oddziaływanie elektromagnetyczne, jest w polskim społeczeństwie dość ograniczona. Za urządzenia stanowiące źródło, które generuje pole elektromagnetyczne, uznaje się najczęściej linie wysokiego napięcia, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, a także stacje bazowe telefonii komórkowej. Z kolei za najbardziej wiarygodne źródło wiedzy o PEM uznaje się specjalistów zatrudnionych w takich instytucjach jak laboratoria pomiarowe. Niestety spora grupa Polaków czerpie wiedzę na temat promieniowania elektromagnetycznego z Internetu, w tym z mediów społecznościowych. Tam zamieszcza się wiele niesprawdzonych informacji.

Kto powinien badać oddziaływanie elektromagnetyczne?

Wielu Polaków wychodzi z założenia, że nie powinni samodzielnie chronić się przed skutkami, jakie niesie ze sobą zbyt wysokie natężenie pola elektromagnetycznego. W społeczeństwie panuje bowiem przekonanie, że za ochronę przed PEM odpowiedzialne są stosowne instytucje. Akredytowane laboratorium dostarczy rzetelnych wyników poziomu pola elektromagnetycznego, jednak warto pracować nad budowaniem społecznej świadomości w zakresie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych następstw rozwoju nowoczesnych technologii.