Poziom pola elektromagnetycznego przy korzystaniu ze smartfonów

poziom pola elektromagnetycznego

Poziom pola elektromagnetycznego, a nałogowe korzystanie ze smartfonów

Za sprawą dynamicznego rozwoju technologii, środki masowego przekazu otaczają nas dziś z każdej strony. Większość urządzeń generuje określony poziom pola elektromagnetycznego. Przy tym jego wpływ na zdrowie człowieka wciąż budzi wiele wątpliwości. PEM emitują też telefony komórkowe, bez których wiele osób nie jest w stanie wyobrazić sobie codziennego funkcjonowania.

Uzależnienie od smartfonów

Telefony komórkowe są jednym ze źródeł PEM. Wiele osób nie rozstaje się z nimi nawet na chwilę. Uzależnienie od urządzenia generującego natężenie pola elektromagnetycznego może odbijać się zarówno na funkcjonowaniu emocjonalnym, jak i fizycznym człowieka. Miliardy ludzi na całym świecie korzysta obecnie ze smartfonów. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się doniesienia naukowe o uzależnieniu od nich. Aczkolwiek nie figurują jeszcze w oficjalnym spisie zaburzeń psychicznych.

Poziom pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe

Nie od dziś wiadomo, że smartfony emitują pewien poziom pola elektromagnetycznego. Podobnie rzecz ma się w przypadku różnego typu innych urządzeń bezprzewodowych czy instalacji elektrycznych. Eksperci reprezentujący laboratoria pomiarowe wskazują, że długotrwałe przebywanie w strefie oddziaływania PEM prawdopodobnie nie pozostaje obojętne dla pracy układu nerwowego. Może to oznaczać, że osoby nałogowo korzystające ze smartfonów są poddawane silniejszemu oddziaływaniu pola elektromagnetycznego.

Aktualny stan badań

Relacja między uzależnieniem od telefonów komórkowych, a znaczeniem ekspozycji na PEM stała się przedmiotem dociekań naukowych. Badania przeprowadzone wśród użytkowników smartfonów z systemem Android wykazały, że im wyższy jest poziom uzależnienia od telefonu komórkowego, tym więcej negatywnych emocji odczuwa dana jednostka. Uzyskane wnioski pozwoliły na stwierdzenie, że wysoki poziom promieniowania elektromagnetycznego prowadzi do silniejszego związku między złym stanem psychicznym, a uzależnieniem od telefonu komórkowego.
Należy jednak podkreślić, że obszar ten wciąż nie został dostatecznie zbadany. Natomiast wpływ świata wirtualnego na człowieka wciąż rodzi wiele niewiadomych. Podobnie jak nieustannie wykonuje się pomiary PEM, badając jego oddziaływanie na ludzki organizm. Z pewnością minie jeszcze wiele czasu, gdy uzyskamy konkretne odpowiedzi i dowody na wpływ, bądź jego brak, pola elektromagnetycznego na człowieka.