Pomiary elektromagnetyczne sieci trakcyjnych

pomiary elektromagnetyczne

Pojazdy trakcyjne, a PEM

Pociągi są wygodnym i często wybieranym środkiem transportu. Udajemy się nimi zarówno w podróże służbowe, jak i na wyjazdy wakacyjne. Wiele osób zamieszkujących tereny podmiejskie dojeżdża zaś kolejką do pracy. Mało kto zastanawia się jednak na co dzień, czy pomiary elektromagnetyczne pojazdów i sieci trakcyjnych wykazują realne zagrożenie dla człowieka. W poniższym wpisie przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

Pomiary elektromagnetyczne taboru kolejowego

Kolejowe systemy zasilania, tabor kolejowy oraz linie przesyłowe – wszystkie te elementy generują pole elektromagnetyczne. Pomiary jego skali warto przeprowadzać z odpowiednią częstotliwością. Mając na względzie bezpieczeństwo zarówno pracowników kolei, jak i pasażerów. Oddziaływanie PEM na ludzki organizm już od dłuższego czasu jest przedmiotem badań. Aczkolwiek wciąż nie udało się ustalić w sposób jednoznaczny tego, w jakim stopniu przyczynia się ono do rozwoju różnych schorzeń.

W przypadku pojazdów trakcyjnych oraz całej związanej z nimi infrastruktury opracowano wiele norm dotyczących emisji PEM. Niemniej jednak pomiary elektromagnetyczne w kolejnictwie wykonywane są dobrowolnie przez przedstawicieli branży. Duży wpływ na podejmowanie tego typu działań i korzystanie ze wsparcia oferowanego przez akredytowane laboratoria, ma rosnąca świadomość społeczeństwa. Szczególnie w zakresie zagrożenia, jakie może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm PEM.

Tramwaje

Inną grupą pojazdów trakcyjnych są tramwaje. Bez nich wiele osób nie wyobraża sobie przemieszczania się po mieście. Każdego dnia z tego środka transportu korzystają setki osób. Jak najbardziej zdają się zatem wskazane w ich przypadku pomiary elektromagnetyczne.

Kwestie dotyczące prawidłowego korzystania i obsługi tramwaju reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dokument ten nie nakazuje jednak, aby producenci tramwajów obowiązkowo wykonywali badanie pola elektromagnetycznego.

Pomiary elektromagnetyczne bez jednoznacznych wniosków

Zarówno w przypadku kolei, jak i tramwajów, wyniki przeprowadzonych dotychczas badań nie dostarczają jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, czy wytwarzane przez te środki transportu PEM stanowi zagrożenie dla człowieka. Ponieważ nie można wykluczyć takiego ryzyka, powinny być one kontynuowane. Warto też rozważyć wprowadzenie obowiązkowych pomiarów, które zlecać powinni operatorzy sieci trakcyjnych.