Pomiary PEM – urządzenia

pomiary PEM

Pomiary PEM wykonywane przez akredytowane laboratorium

Każde akredytowane laboratorium pomiarowe, realizujące pomiary PEM, musi spełniać określone wymagania. Jednym z nich jest dysponowanie odpowiednim sprzętem i właśnie tej kwestii przyjrzymy się poniżej.

Wiarygodne wyniki pomiarów

Laboratoria realizujące pomiary PEM muszą spełniać wymagania wynikające z międzynarodowej normy ISO/IEC 17025:2017. W praktyce przekłada się to m.in. na konieczność stosowania nowoczesnych technik pomiarowych i dysponowania odpowiednią aparaturą pomiarową, zapewniającą rzetelne wyniki. Stosowany sprzęt podlega kontrolom. Nie może więc być mowy o żadnych amatorskich miernikach, bez specjalnego atestu.

Wykorzystywana do badań aparatura powinna być sukcesywnie wzorcowana przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Musi być to profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt, gwarantujący dokładne badanie pola elektromagnetycznego. Ich miarodajność i powtarzalność stanowi podstawę do przyznania akredytacji.

pomiary PEM

Wymogi dotyczące stosowanej aparatury

Od akredytowanego laboratorium pomiarowego wymaga się, aby natężenie pola elektromagnetycznego badane było z zastosowaniem certyfikowanej aparatury pomiarowej. Pracownicy realizujący pomiar muszą mieć pewność, że jest ona sprawna technicznie i nadaje się do profesjonalnego użytku.

Niektóre placówki stosują specjalne oznaczenia mierników określające, które z nich nadają się do użytku profesjonalnego, a które nie. Z reguły na oznakowaniach uwzględnia się również datę ważności przeprowadzonego wzorcowania.

Koszty profesjonalnego oprzyrządowania

Mierniki, które umożliwiające miarodajne pomiary PEM to urządzenia wysokiej jakości. Dlatego urządzenia takie są dość kosztowne. W zależności od parametrów pracy i funkcji, ich cena może mieścić się w przedziale od 7 do nawet 20 tys. euro.
Na rynku dostępny jest też tańszy sprzęt, przeznaczony również dla pomiarów w warunkach domowych, jednak nie daje on gwarancji uzyskania wiarygodnych wyników. Takie mierniki nie są też wzorcowane, a ich zastosowanie przez akredytowane laboratorium jest niedopuszczalne. Wykorzystując tego typu sprzęt, placówka naraża się na utratę przyznanej akredytacji.
Warto na zakończenie dodać, że nawet najbardziej zaawansowane technologie nie są stanie zastąpić wykwalifikowanych pracowników z wiedzą i doświadczeniem. Rzetelne pomiary PEM zależy więc zarówno od jakości wykorzystanego sprzętu, jak i kompetencji osoby przeprowadzającej pomiar.