Akredytowane laboratorium pomiarowe – czym jest?

akredytowane laboratorium pomiarowe

Czym jest akredytowane laboratorium pomiarowe?

Każdy, kto zamierza zlecić pomiary natężenia pola elektromagnetycznego, zapewne orientuje się, że czynność tę powinno wykonać akredytowane laboratorium. Warto zatem nakreślić zakres jego zadań oraz wskazać jak rozpoznać taką instytucję.

Akredytacja. Co to takiego?

Aby lepiej zrozumieć czym dokładnie jest akredytowane laboratorium, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, co oznacza słowo akredytacja. Najogólniej można uznać, że stanowi ona potwierdzenie wiarygodności danej placówki. Oznacza ona bowiem, że przyznane zostało jej specjalne pełnomocnictwo do przeprowadzania badań. Trzeba bowiem pamiętać, że nie wszystkie laboratoria wykonujące pomiary elektromagnetyczne mają status akredytowanych.

Akredytacja wydawana jest przez uprawniony do tego podmiot, którym jest Polskie Centrum Akredytacji. Jej przyznanie oznacza, że dana placówka posiada odpowiednie kompetencje do prowadzenia swojej działalności. Mowa tu zarówno o wymaganym oprzyrządowaniu, jak i przeszkolonych pracownikach.
Wyniki pomiarów dostarczane przez akredytowane laboratorium uznaje się za wiarygodne, a jego działalność objęta jest ścisłym nadzorem.

Zakres działań akredytowanego laboratorium pomiarowego

Każde akredytowane laboratorium prowadzi badania ukierunkowane na ochronę środowiska oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Tego typu placówki badają m.in. poziom pola elektromagnetycznego w okolicy linii wysokiego napięcia oraz stacji i rozdzielni elektroenergetycznych.

Pomiary pola elektromagnetycznego zlecane są też w obszarze radiokomunikacji, w miejscach użytkowania urządzeń medycznych, a także w przemyśle.

akredytowane laboratorium pomiarowe

Znaczenie placówek realizujących pomiary PEM

Ponieważ akredytowane laboratorium daje gwarancję dostarczenia rzetelnych, wiarygodnych wyników pomiarów, z ich usług korzysta szereg podmiotów, w tym pracodawcy. Każdy zakład pracy jest bowiem zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków służbowych. Dlatego, gdy w danym miejscu występuje promieniowanie elektromagnetyczne, pomiary PEM są obowiązkowe.

Z usług świadczonych przez akredytowane laboratorium mogą skorzystać również klienci indywidualni. Na przykład w celu sprawdzenia, czy poziom pola elektromagnetycznego w miejscu ich zamieszkania nie przekracza dopuszczalnej normy.