Pomiar PEM w środowisku ogólnym

pomiar pola elektromagnetycznego

Pomiar pola elektromagnetycznego w środowisku ogólnym. Co musisz wiedzieć na ten temat?

O badaniu, jakim jest pomiar pola elektromagnetycznego, zapewne słyszała większość z nas. Czy wiesz, w jakim celu się go wykonuje i komu zlecić taką usługę?

Kontrola PEM obowiązkiem prawnym

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest zjawiskiem fizycznym, z którym mamy styczność każdego dnia. Z każdej strony otaczają nas bowiem emitujące je urządzenia. Jego poziom należy jednak regularnie kontrolować. Do tego celu służy właśnie pomiar pola elektromagnetycznego. Konieczność dotrzymywania dopuszczalnych poziomów PEM wynika wprost z art. 121 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Czemu służą pomiary PEM?

Jak wskazuje ustawodawca, pomiar pola elektromagnetycznego wykonuje się po to, aby sprawdzić, czy dotrzymane są dopuszczalne poziomy PEM. Każdy podmiot prowadzący instalację radiokomunikacyjną jest zobowiązany do tego, aby wykonywać pomiary natężenia pola elektromagnetycznego. Pomiary te muszą być wykonane przed uruchomieniem kolejnej lub w przypadku jej rozbudowy bądź zmiany parametrów. Takie badania należy przeprowadzić także wówczas, gdy zaistniały zmiany związane z zagospodarowaniem i zabudową, prowadzące do udostępnienia ludności miejsca w pobliżu instalacji.

Obowiązek realizacji pomiarów PEM

Pomiary PEM obowiązkowo prowadzi się również w miejscach, w których planowana jest zabudowa mieszkaniowa. Dodatkowo wykonywana jest w miejscach położonych nieopodal instalacji bądź urządzeń, w przypadku których konieczne jest badanie pola elektromagnetycznego. Czasami zachodzi potrzeba wykonania go w dodatkowych pionach pomiarowych, które mogą znajdować się zarówno w miejscach publicznych, jak i na terenie prywatnym.

pomiar pola elektromagnetycznego

Metody prowadzenia badań

Jeżeli chodzi o metody, jakie stosuje się, aby określić poziom pola elektromagnetycznego, to zostały one wskazane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Pomiary pola elektromagnetycznego przeprowadzane są przez akredytowane laboratoria. Obecnie możliwe jest wykonanie ich samodzielnie, jednak amatorski sprzęt i brak odpowiedniej wiedzy wiążą się z ryzykiem otrzymania błędnego wyniku. Dlatego badania wykonywane na własną rękę nie są traktowane jako wiarygodne.