Pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia

pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia

Pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia – zagrożenia, zasady, normy, badania

Pola elektromagnetyczne (PEM, pola-EM) występują w środowisku życia i pracy człowieka powszechnie. Dość często są efektem wykorzystywania przez ludzi energii elektrycznej. Wszystkie urządzenia zasilane prądem, emitują wokół siebie PEM, toteż oddziaływanie elektromagnetyczne towarzyszy ludziom niemal w każdej chwili. Większość przepisów bezpieczeństwa i kontroli dotyczy jednak zagadnienia, jakim jest pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia oraz wyższych. Powodem tego jest fakt, że poziom pola elektromagnetycznego emitowany przez niższe napięcie, z reguły nawet nie zbliża się do wartości, która mogłaby w jakikolwiek sposób zagrozić człowiekowi.

W jaki sposób pole-EM wpływa na ludzki organizm?

PEM o odpowiednio wysokiej mocy, stwarza zagrożenie dla ludzkiego organizmu. Pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia w zależności od swojego natężenia, powoduje m.in. podwyższenie temperatury tkanek ciała, rezonans magnetyczny na poziomie jądrowym, zmiany wolnych rodników czy indukcję prądów elektrycznych w płynach.

Zgodnie z danymi pochodzącymi z badań naukowych, silne oddziaływanie pola-EM może wpływać na zaburzenia:

  • w obrębie układu nerwowego
  • powstawanie nowotworów
  • na układ sercowo-naczyniowego
  • w obrębie układu odpornościowego
  • na bóle głowy i zmęczenie.
pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia

PEM a prawo w Polsce

W związku z potencjalnym zagrożeniem, które stanowi dla człowieka pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia, istnieje wiele przepisów prawnych, które opisują jego właściwe i legalne pomiary, badania, pracę. Na przykład odległość miejsca zamieszkania ludzi potencjalnie narażonych na oddziaływanie elektromagnetyczne. Głównym dokumentem regulującym te kwestie jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 2003 roku. Pismo mówi m.in. o dopuszczalnych wartościach PEM w środowisku, w miejscach dostępnych dla ludności ale i reguluje wszystkie zagadnienia związane z badaniami oraz ich metodologią. Parametry PEM są legalnie sprawdzane jedynie przez akredytowane laboratoria. Rozporządzenie zawiera dokładnie opisaną metodę pomiarów oraz warunki atmosferyczne konieczne przy dokonywaniu ich. Treść dokumentu jest podstawą do przyznawania akredytacji odpowiednim laboratoriom badawczym. Dodatkowo, istnieje jeszcze instytucja zwierzchnicza dbająca o poprawność i jednolitość pracy laboratoriów. Jest to Polskie Centrum Akredytacji, które sprawuje pieczę nad sprzętem pomiarowym, którym dysponuje laboratorium, raportowaniem oraz standardami pracy.