Rezonans magnetyczny

rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego) jest jedną z podstawowych technik tomografii wykorzystywanych w medycynie. Pozwala ona lekarzowi w bezinwazyjny i bezbolesny dla pacjenta sposób otrzymać model tkanek i narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach. Umożliwia to tym samym analizę ich pracy i ocenę stanu. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania samego procesu diagnozowania może być ono wykonywane wyłącznie przez lekarzy, posiadających odpowiednie doświadczenie.

Podstawowe elementy rezonansu magnetycznego

Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład rezonansu magnetycznego są:

  • nadprzewodzący elektromagnes, służący do wytwarzania jednorodnego pola magnetycznego,
  • nadajnik i odbiornik fal radiowych
  • elektromagnesy gradientowe.

Do elementów pomocniczych z kolei należy zaliczyć między innymi:

  • komplet cewek obsługujących aparat,
  • stół jezdny,
  • stanowisko komputerowe do akwizycji i obróbki danych,
  • układ chłodzenia,
  • system awaryjnego zasilania.
rezonans magnetyczny - akredytowane laboratorium

BHP

Ważnym elementem w kontekście bhp, jest akredytowane laboratorium, które może pomóc zapewnić poprawne funkcjonowanie instalacji jaką jest klatka Farradaya. Hamuje ona skutecznie rozchodzenie się pola elektromagnetycznego generowanego przez zespół diagnostyczny poza pomieszczenie laboratoryjne. Dodatkowo, gwarantuje ona tłumienie zewnętrznych fal elektromagnetycznych, które mogłyby zakłócać prawidłowy przebieg badania. Stały pomiar promieniowania elektromagnetycznego pozwala z kolei dodatkowo monitorować bezpieczeństwo personelu medycznego, jak i samego pacjenta.

Na czym polega badanie rezonansem magnetycznym?

Badanie rezonansem magnetycznym polega na interakcji pola magnetycznego z cząsteczkami wody w organizmie człowieka. Precyzyjniej pisząc, interakcji z protonami znajdującymi się w jądrach wodoru. Za sprawą jednorodnego, wysokoenergetycznego pola magnetycznego, wytwarzanego przez magnesy, jądra wodoru układają się w uporządkowany sposób w kierunku tego pola. Jednocześnie, generowane krótkie impulsy promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej pochłaniane są przez jądra wodoru w wyniku czego zmieniają one swój stan. Po ustaniu impulsów radiowych, protony znajdujące się w jądrach wodoru powracają do swojego stanu początkowego, oddając energię i emitując przy tym sygnał radiowy o tej samej częstotliwości (zjawisko rezonansu), który następnie jest odbierany przez czujniki i poddawany odpowiedniej obróbce komputerowej.

Szkodliwość badania rezonansem magnetycznym

W opinii publicznej panuje przekonanie o szkodliwości badania rezonansem magnetycznym. Nic bardziej mylnego, warto wiedzieć, że badanie to wykorzystuje naturalne właściwości magnetyczne organizmu człowieka. Nie wywołuje w nim żadnych reakcji biologicznych. Co więcej, nie wpływa ono także na samopoczucie i komfort psychiczny pacjenta. Do tego gwarancją bezpieczeństwa diagnostyki jest sprawdzanie aparatury pomiarowej co pewien okres czasu przez kompetentne w tym zakresie laboratorium akredytowane.