Pole elektromagnetyczne BHP

pole elektromagnetyczne bhp

Pole elektromagnetyczne BHP i opis narażonych grup zawodowych

W związku z powszechnym wykorzystywaniem energii elektrycznej w różnych dziedzinach życia człowieka, pola elektromagnetyczne zalicza się do jednego z istotniejszych czynników zawodowych na stanowiskach pracy. Ważna jest więc właściwa ocena ryzyka, którą wykonać można przeprowadzając badania mające zbadać zgodność z przepisami ukrytymi pod nazwą pole elektromagnetyczne BHP.

Pole elektromagnetyczne w życiu człowieka

Człowiek jest w stałej ekspozycji na pola elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektryczne codziennego użytku. Mimo to nie stanowią one większego zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Szczególnymi przypadkami, wymagającymi uwagi w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy są jednak pewne grupy zawodowe. Szczególnie warto rozważyć przypadek, w których praca wymusza przebywanie przy sztucznych źródłach pól elektromagnetycznych o parametrach przekraczających (lub mogących przekroczyć) bezpieczne wartości graniczne.

Monterzy i instalatorzy

Zalicza się do nich osoby pracujące przy eksploatacji obiektów infrastruktury elektroenergetycznej z poziomu wysokiego i najwyższego napięcia. Ponadto, narażeni są także pracownicy obsługujący i konserwujący nadawcze urządzenia radio i telekomunikacyjne. Zaliczyć do nich możemy osoby instalujące anteny, systemy nawigacyjne czy systemy telefonii komórkowej. Z tego względu bardzo często przed podjęciem pracy na tego typu obiektach sprawdza się aktualny poziom promieniowania wykonując pomiary pem. Ważne jest także by podczas tych badań uwzględnić ze szczególną starannością pojęcia związane z terminem pole magnetyczne BHP.

pole elektromagnetyczne bhp
pole elektromagnetyczne bhp

Pracownicy służby zdrowia

Inną grupą zawodową szczególnie narażoną na działanie pola elektromagnetycznego o niebezpiecznych dla człowieka parametrach są pracownicy służby zdrowia. Problem dotyczy szczególnie tych przebywających przy sprzęcie diagnostycznym lub terapeutycznym, będącym źródłem silnego pem o podwyższonych parametrach. Do tego typu urządzeń zalicza się głównie aparaty do diatermii, zarówno chirurgicznej, jak i fizykoterapeutycznej oraz tomografy.

Przemysł

Ponadto, z uwagi na szerokie zastosowanie pól elektromagnetycznych w przemyśle, na szkodliwe działanie pem narażeni są także pracownicy znajdujący się w pobliżu maszyn i urządzeń wysokoprądowych. Te urządzenia z kolei emitują pole elektromagnetyczne, mogące przekroczyć dopuszczalne w przepisach wartości. Do tego typu sprzętu należy zaliczyć piece i nagrzewnice indukcyjne, spawarki i zgrzewarki rezystancyjne.

pole elektromagnetyczne w przemyśle

Akredytowane laboratorium

Na koniec warto nadmienić, że środowiska pracy, którym towarzyszy występowanie pól elektromagnetycznych o parametrach mogących stanowić niebezpieczeństwo dla ludzi. Nie ograniczają się one jedynie do tych przywołanych w niniejszym tekście. W istocie, każde urządzenie elektryczne i elektronicznie uszkodzone lub niewłaściwie eksploatowane stanowić może zagrożenie dla zdrowia człowieka. Kluczowa w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy jest więc odpowiednia ocena ryzyka. Spełnienie wszelkich wymagań związanych z pojęciem pole elektromagnetyczne BHP powinno być oparte o opinię przygotowaną przez akredytowane laboratorium pomiarowe.