Promieniowanie elektromagnetyczne wykorzystanie

promieniowanie elektromagnetyczne wykorzystanie

Do czego wykorzystywane jest promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne we współczesnym świecie znajduje wiele zastosowań. Aby je omówić należy rozpatrywać fale elektromagnetyczne w konkretnych przedziałach długości, określanej jako stosunek prędkości jej rozchodzenia się do częstotliwości. Warto wiedzieć, że prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w próżni jest stała i wynosi tyle co prędkość światła. Częstotliwość natomiast można wyznaczyć wykonując odpowiednie pomiary PEM.

Fale radiowe – powyżej 1m

Fale radiowe wykorzystywane są przede wszystkim w komunikacji. Umożliwiają one przesyłanie sygnału i dźwięku, przez co stanowią podstawę funkcjonowania telewizji i radia. Innym ich zastosowaniem są radioteleskopy, które wykonują pomiary pola elektromagnetycznego z zakresu fal radiowych emitowanego przez odległe ciała niebieskie, umożliwiając tym samym ich bliższe poznanie.

Mikrofale – od 1 mm do 1m

Mikrofale są powszechnie wykorzystywane do szybkiej obróbki termicznej potraw w kuchenkach mikrofalowych. Ponadto, w oparciu o nie funkcjonują radary meteorologiczne, umożliwiające śledzenie chmur burzowych. Mikrofale mają także zastosowanie w komunikacji radioliniowej i satelitarnej, a także w telefonii komórkowej, czy systemach nawigacyjnych GPS.

Podczerwień – od 700 nm do 1 mm

Podczerwień jest falą elektromagnetyczną emitowaną przez każdy obiekt o temperaturze powyżej zera absolutnego, tj. −273,15 °C. Dzięki temu, przy użyciu specjalnych przyrządów, tj. noktowizory możliwe jest prowadzenie przez człowieka obserwacji otoczenia po zmroku. Ponadto, fale z tego zakresu wykorzystywane są do bezkontaktowego sposobu pomiaru temperatury danej powierzchni. Dodatkowo, umożliwiają one komunikację między urządzeniami (IrDA).

Światło widzialne – od 380 do 700 mm

Szczególnym rodzajem promieniowania elektromagnetycznego jest światło widzialne. Odbierane i rejestrowane jest ono przez zmysł wzroku, dalej przesyłane i w końcu interpretowane przez mózg jako kolory. Kolor danej powierzchni w rzeczy samej oznacza, że powierzchnia ta nie pochłania, tzn. odbija padające na nią promieniowanie elektromagnetyczne (światło widzialne) z wąskiego zakresu długości fali, odpowiadającemu danej barwie.

promieniowanie elektromagnetyczne wykorzystanie

Ultrafiolet – od 10 nm do 380 nm

Ultrafiolet (UV) jest naturalnie emitowany przez Słońce. Dzięki niemu ludzki organizmu wytwarza niezbędną do funkcjonowania witaminę D. Jego nadmiar jednak wpływa degeneracyjnie na komórki żywe. W związku z tym jest powszechnie wykorzystywany w medycynie jako sposób na sterylizację i dezynfekcję obiektów, powierzchni czy też całych pomieszczeń. Ponadto, promieniowanie ultrafioletowe znajduje zastosowanie w kryminalistyce do obserwacji śladów biologicznych, np. krew, a także do identyfikacji znaków wodnych, np. na banknotach.

Promieniowanie rentgenowskie od 5 pm do 10 nm

Duża przenikliwość promieniowania rentgenowskiego sprawiła, że stosuje się w je w badaniach diagnostycznych w medycynie, tj. prześwietlenie rentgenowskie, mammografia, a także na lotniskach podczas kontroli bagażowych.

Ostatnim rodzajem fali elektromagnetycznej jest promieniowanie gamma, które znalazło zastosowanie między innymi w radioterapii do leczenia nowotworów. Ze względu na jego wysoką energię nieumiejętnie użyte stanowić może poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Z tego względu prace nad nim prowadzone mogą być wyłącznie przez akredytowane laboratorium.