Natężenie pola elektromagnetycznego w kontekście elektromobilności

natężenie pola elektromagnetycznego

Elektromobilność, a natężenie pola elektromagnetycznego

W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania ekologiczne, a jednym z nich są pojazdy z napędem elektrycznym. W planach jest nawet zakaz rejestracji nowych aut z napędem spalinowym na terenie Unii Europejskiej. Choć faktycznie jest to sposób na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, to pozostaje jeszcze kwestia, jaką jest natężenie pola elektromagnetycznego związane z alternatywnymi napędami aut. Warto się zatem przyjrzeć temu, jak wygląda oddziaływanie elektromagnetyczne w kontekście powszechnego wykorzystania pojazdów elektrycznych (EV).

Pojazdy elektryczne a natężenie pola elektromagnetycznego

Samochody z napędem elektrycznym cieszą się coraz większą popularnością. Przy tym postrzega się je jako ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych pojazdów spalinowych. Trzeba jednak pamiętać, że emitują one pole elektromagnetyczne. Pomiary, jakie przeprowadzono, dowodzą że głównymi jego źródłami są układy napędowe i zasilające. PEM emituje również oprzyrządowanie do łączności bezprzewodowej.

Punkty ładowania EV

Ponadto nie można zapominać, że pojazdy elektryczne wymagają ładowania. Wykorzystywana w tym celu infrastruktura również generuje natężenie pola elektromagnetycznego. Można zatem uznać, że elektromobilność przyczynia się do powstawania coraz większej ilości źródeł PEM. Co za tym idzie, również do wzrostu stopnia jego oddziaływania na ludzi i środowisko.

natężenie pola elektromagnetycznego

Badania PEM

Zarówno same pojazdy elektryczne, jak i punkty ich ładowania, stanowią obszary, w których konieczne są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego. Przeprowadzone dotychczas badania dowiodły, że promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu punktów ładowania pojazdów elektrycznych w niewielkim stopniu wykracza poza standardowe warunki ekspozycji w środowisku.
Wykazano również, że oddziaływanie elektromagnetyczne we wnętrzach pojazdów elektrycznych jest zróżnicowane przestrzennie. Poziom ekspozycji zależny jest więc od tego, w jakiej jego części znajdują się podróżujące osoby. Za generowanie PEM wewnątrz pojazdów EV odpowiadają przede wszystkim zewnętrzne systemy radiokomunikacyjne oraz wyposażenie (różnego typu czytniki bądź routery).
Choć zagrożenie zbyt wysokiego natężenia PEM generowanego przez pojazdy elektryczne w świetle aktualnych badań nie jest na razie zbyt wysokie, to trzeba pamiętać, że elekrtomobilność znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Dlatego związane z nią procesy wymagają ciągłego monitorowania, a pomiary pól elektromagnetycznych w tym obszarze należy przeprowadzać z odpowiednią częstotliwością.