Pomiary elektromagnetyczne pola wytwarzanego przez żywe organizmy

pomiary elektromagnetyczne

Pomiary elektromagnetyczne żywych organizmów

Zjawisko, jakim jest oddziaływanie elektromagnetyczne, stanowi przedmiot licznych badań naukowych. Wpływ PEM na ludzki organizm nie został jeszcze jednoznacznie określony, ale wiemy już bardzo dużo o jego pochodzeniu i mechanizmie oddziaływania. Pole elektromagnetyczne ma swoje źródła zarówno w organizmach żywych, jak i w sztucznych wytworach człowieka. W związku z tym, konieczne są regularne pomiary elektromagnetyczne, by móc kontrolować poziom PEM.

Organizmy żywe oddziałujące elektromagnetycznie

Choć organizmy żywe są elektrycznie obojętne, to posiadają one naładowane jony oraz spolaryzowane molekuły. Co więcej, same wytwarzają nawet swoje własne pole elektryczne. Takie zjawisko odbywa się zgodnie z prawami elektromagnetyzmu, pełniąc bardzo ważną funkcję w fizjologii. Można tu wskazać chociażby na transbłonowy potencjał spoczynkowy, elektryczną aktywizację komórek mięśniowych prowadzącą do mechanicznego skurczu, a także przemieszczające się w obrębie neuronów impulsy elektryczne, służące do przesyłania sygnałów.

pomiary elektromagnetyczne

Reakcja na pole elektromagnetyczne

To, w jaki sposób obiekty biologiczne zareagują na oddziaływanie elektromagnetyczne, determinowane jest właściwościami danego organizmu. Mowa tu m.in. o budowie tkanki oraz składzie komórkowym. Nie bez znaczenia są także parametry samego pola elektromagnetycznego. Chodzi tu głównie o jego częstotliwość, natężenie, modulację, polaryzację, tryb impulsowy, chwilową i średnią moc, czy też całkowitą absorbowaną energię.
Przeprowadzone dotychczas pomiary pól elektromagnetycznych w organizmach dowiodły intensywnie dokonujących się zmian właściwości elektromagnetycznych tkanki. Wynikają one z jej naturalnej aktywności, wpływającej na odczyn bio-obiektów w efekcie przyłożonego w sposób zewnętrzny promieniowania elektromagnetycznego.

Obowiązkowe pomiary elektromagnetyczne

Choć pole elektromagnetyczne występuje naturalnie w przyrodzie, to wiele jego źródeł zostało wytworzonych przez człowieka. Jego negatywnego oddziaływania na ludzki organizm nie udało się jak dotąd jednoznacznie dowieść. Jednak regularne pomiary elektromagnetyczne są obowiązkowe wszędzie tam, gdzie zachodzi ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM. Takie badanie powinno przeprowadzić laboratorium akredytowane.