Poziom pola elektromagnetycznego w naszym otoczeniu

poziom pola elektromagnetycznego

Wszechobecne pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne jest nieodłączną częścią naszego otoczenia. Towarzyszy nam praktycznie wszędzie. To wyjątkowe zjawisko, a jego oddziaływanie wciąż stanowi przedmiot licznych badań naukowych. Poziom pola elektromagnetycznego mierzy się zarówno w środowisku pracy, jak i na prywatnych posesjach.

Poziom pola elektromagnetycznego w naszym otoczeniu

Promieniowanie elektromagnetyczne to złożone i wysoce zróżnicowane zjawisko występujące w naszym otoczeniu. Współtowarzyszy ono rozmaitym technologiom przemysłowym, telekomunikacyjnym, medycznym, a także energetycznym. Innymi słowy, oddziaływanie elektromagnetyczne występuje wszędzie tam, gdzie pracują urządzenia elektryczne, a więc zarówno w zakładach pracy, jak i w prywatnych domach, placówkach medycznych i wielu innych miejscach. W miejscach, w których zachodzi ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm, regularnie wykonuje się pomiary pól elektromagnetycznych.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Źródła PEM, podobnie jak samo zjawisko, są bardzo różnorodne. Można podzielić je na dwie główne grupy. Do pierwszej należą źródła systemowe, czyli takie, które nie podlegają indywidualnej kontroli. Mowa tu o takich systemach generujących oddziaływanie elektromagnetyczne jak sieci trakcyjne, sieci energetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje telefonii mobilnej, a także infrastruktura zapewniająca dostęp do Internetu.
Drugą grupą są zaś źródła indywidualne, czyli takie, które mogą być kontrolowane przez użytkownika. Do tej kategorii należą m.in. aparatura medyczna, sprzęt stosowany w gastronomii, a także mające różne zastosowanie terminale informatyczne.

poziom pola elektromagnetycznego

Poziom pola elektromagnetycznego w miejscu pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom ochronę przed różnego typu szkodliwym oddziaływaniem. Dlatego wykonywane są regularne pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy. Zagrożenie związane z PEM należy wyeliminować, ograniczając jego emisję bezpośrednio u jego źródła. Gdy jest to niemożliwe, a poziom pola elektromagnetycznego może stanowić zagrożenie dla personelu, wówczas należy zastosować odpowiednie środki ochronne.