Pomiary pola elektromagnetycznego w medycznym Systemie Internetu Rzeczy

pomiary pola elektromagnetycznego

Nowoczesne technologie, a oddziaływanie elektromagnetyczne

Dynamicznie postępujący rozwój technologiczny dostarcza nam wielu nowoczesnych rozwiązań, przy czym znaczna ich część przejawia oddziaływanie elektromagnetyczne. W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają Systemy Internetu Rzeczy (IoT). Wykorzystuje się je w infrastrukturze miejskiej, w gospodarstwach domowych, a coraz częściej również w placówkach służby zdrowia. Siłą rzeczy, konieczne są więc także pomiary pola elektromagnetycznego z tym związane.

pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Systemy IoT w medycynie

Na skutek rozwoju nowoczesnych technologii oddziaływanie elektromagnetyczne otacza nas dziś niemal z każdej strony. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań są Systemy Internetu Rzeczy. Coraz częściej znajdują one zastosowanie również w medycynie. Wykorzystuje się je m.in. do rozpoznawania oraz monitorowania aparatury medycznej, zapasów wyrobów jednorazowych, Przydatne są także podczas sterylizacji narzędzi i innych przyrządów medycznych oraz jako wsparcie w badaniach diagnostycznych. Używa się ich również do kontrolowania pomieszczeń przeznaczonych dla personelu oraz pacjentów, a także w procesie podawania i dawkowania leków.

Pomiary pola elektromagnetycznego a IoT

W medycznych Systemach Internetu Rzeczy wykorzystywane są przede wszystkim technologie identyfikacji drogą radiową (RFID). Siłą rzeczy systemy IoT emitują oddziaływanie elektromagnetyczne, jako że wsparte są na technologiach bezprzewodowej transmisji danych typu Wi-Fi oraz łączach telefonii mobilnej, a także na technologiach identyfikacji radiowej (RFID). Stąd też w miejscach, gdzie stosuje się tego typu nowoczesne rozwiązania, należy regularnie przeprowadzać pomiary elektromagnetyczne.

Przeprowadzone pomiary pola elektromagnetycznego – wnioski

Ocena skali zagrożenia, jakie generuje poziom pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez urządzenia działające na podstawie systemów RFID, wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań. Zrealizowane dotychczas badania środowiskowe oraz modelowanie komputerowe objęło:

  • pomiary częstotliwości oraz rozkładu przestrzennego pola elektromagnetycznego,
  • symulacje uwzględniające rozłożenie PEM,
  • modelowanie współczynnika szybkości absorbowania energii.

Ich wyniki dowiodły oddziaływania pola elektromagnetycznego silniejszego niż poziomy testowe, znajdujące zastosowanie w testach odporności elektromagnetycznej z zakresu elektronicznych implantów stosowanych w medycynie.
Wyłącznie czytniki RFID UHF, których moc nie przekracza 1 W, nie stanowią źródła zagrożenia dla człowieka. Ponadto, aby móc określić stopień zagrożenia, musi dzielić go od czytnika odległość większa niż 50 cm. Jeżeli będzie ona niższa, wówczas konieczne są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego, a także symulacje komputerowe współczynnika SAR.