Pomiar pola magnetycznego w domu i jego zasadność

pomiar pola elektromagnetycznego

Pomiary PEM w warunkach domowych

W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniu, jakim jest badanie pola elektromagnetycznego. Są miejsca, w których jego regularne przeprowadzanie jest obowiązkowe. Można też wykonywać je w warunkach domowych, choć amatorski pomiar pola magnetycznego budzi wiele wątpliwości związanych z jego rzetelnością.

W miejscach, w których zachodzi uzasadnione ryzyko, że poziom pola elektromagnetycznego zostanie przekroczony, obowiązkowo przeprowadza się pomiary PEM. Za ich wykonanie odpowiedzialne są akredytowane laboratoria. Na rynku dostępnych jest też wiele urządzeń do samodzielnych badań w warunkach domowych. Należy się jednak zastanowić, czy faktycznie są one w stanie dostarczyć miarodajnych i wiarygodnych wyników. Nie każdy posiada odpowiednią wiedzę i narzędzia, by dokonać pomiarów i odpowiednio zinterpretować wyniki.

Mierniki pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne emitowane jest przez każde urządzenie elektryczne, a tych w naszych domach nie brakuje. Mając na uwadze, że badania naukowe nie wykluczają jednoznacznie jego niekorzystnego wpływu na ludzki organizm, zasadne zdaje się twierdzenie, że pomiary pól elektromagnetycznych warto przeprowadzać również w warunkach domowych. Wskaże ono, czy zachodzi potrzeba ograniczenia korzystania ze sprzętów elektrycznych.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli mierników pola elektromagnetycznego, które można stosować w domu. Dostarczają one informacji, jakie jest natężenie pola emitowanego przez znajdujące się w gospodarstwie domowym urządzenia. Przebieg pomiaru, a także rzetelność wyniku w dużej mierze zależą od jakości urządzenia. Z pewnością niezbędna jest też co najmniej podstawowa wiedza z zakresu pomiarów PEM.

Pomiar pola elektromagnetycznego wykonany przez fachowców

Trzeba mieć na uwadze, że pomiar pola magnetycznego to dość złożony proces, a uzyskane wyniki wymagają jeszcze odpowiedniej interpretacji. By zyskać pewność na temat ich rzetelności, warto skorzystać ze wsparcia fachowców. Większość laboratoriów pomiarowych wykonuje też badania w środowisku ogólnym, w tym w gospodarstwach domowych. Klienci korzystający z ich usług mogą liczyć nie tylko na rzetelny pomiar, lecz również rekomendacje, które pomogą ograniczyć natężenie pola elektromagnetycznego. Szczególnie w dobie powszechnego korzystania z wielu urządzeń przewodowych i bezprzewodowych w systemach smart home.