Nadwrażliwość elektromagnetyczna

nadwrażliwość elektromagnetyczna

Czym jest nadwrażliwość elektromagnetyczna?

Kwestia związana z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej. W wielu jednak przypadkach oddziaływanie elektromagnetyczne analizuje się z pominięciem sprawdzonej wiedzy naukowej. W poniższym wpisie przyjrzymy się bliżej zjawisku, jakim jest nadwrażliwość elektromagnetyczna.
Mając na względzie, że oddziaływanie elektromagnetyczne otacza nas dziś niemal z każdej strony, coraz większego znaczenia nabiera zjawisko nadwrażliwości elektromagnetycznej. Jest to rodzaj schorzenia o niejasnym pochodzeniu, które określa się fachowo jako idiopatyczną nietolerancję środowiskową przypisywaną polom elektromagnetycznym IEI-EMF (ang. Idiopathic Environmental Intollerance attributed to ElectroMagnetic Fields). Polega ono na występowaniu pewnych niespecyficznych objawów zdrowotnych, za które odpowiada poziom pola elektromagnetycznego. Wpływają one oczywiście na jakość życia pacjentów. Symptomy te osoby odczuwają podczas użytkowania urządzeń elektrycznych, a mogą występować w różnym nasileniu.

Jakie objawy może dawać IEI-EMF?

Nadwrażliwość elektromagnetyczna może dawać szereg niespecyficznych objawów. Wśród nich wymienić należy szumy uszne, bóle bądź zawroty głowy, dziwne, nieprzyjemne odczucia słuchowe, zaburzenia pamięci, a także zaburzenia koncentracji. Typowe w przypadku IEI-EMF jest to, że powyższe objawy nawracają pod wpływem czynnika, jakim jest oddziaływanie elektromagnetyczne.

Rozpoznanie

Jak dotąd badaczom udało się dowieść wyłącznie negatywnego oddziaływania promieniowania jonizującego. Wpływ promieniowania niejonizującego wciąż nie został jednoznacznie zbadany. Tym samym wciąż brak jest jednoznacznych dowodów na to, że oddziaływanie elektromagnetyczne o niewielkich mocach może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka.
Zakłada się, że w grupie potencjalnych skutków, jakie może generować zbyt wysokie natężenie pola elektromagnetycznego, jest właśnie nadwrażliwość elektromagnetyczna. Jej jednoznaczne rozpoznanie jest nieco utrudnione, z uwagi na fakt, że w piśmiennictwie podaje się różne kryteria oceny tego schorzenia. Kluczowe w zdiagnozowaniu IEI-EMF zdaje się określenie, czy zgłaszane przez pacjenta dolegliwości nie wynikają z innych patologii i czy faktycznie ich źródłem jest oddziaływanie elektromagnetyczne. Ponadto, jeżeli odczuwane objawy ustępują na skutek unikania ekspozycji na PEM, można przypuszczać, że mamy do czynienia właśnie z nadwrażliwością elektromagnetyczną. Jak dotąd nie określono jednak żadnych oficjalnych rekomendacji medycznych dotyczących postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia IEI-EMF.